Chia sẻ Lời Chúa

Ai dám đưa má trái mình ra, đó là người mạnh nhất

(CHÚA NHẬT VII TN A)

Đời nước T