Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

GIỜ ĐĂNG QUANG RẤT LẠ

Chút cảm nhận lễ Chúa Kitô Vua.

“Nước tôi không thuộc về thế gian nầy…Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi sinh ra và đã đến thế gian nầy vì điều nầy: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía của sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 19,36-37).

Sáng hôm ấy,

Mượn tạm ngai toà Tổng trấn,

với chiếc áo choàng đỏ khinh miệt của đám quân binh,

Một triều thiên gai, một cây sậy, một đám ô hợp vô tình,

Đã đủ cho “Giờ Đăng Quang” của vị Vua Cứu Thế!

 

Nếu quả là Vua, mang “chân mệnh vương đế”,

Sao tháng năm dài lại ẩn khuất giữa mạt hạng cùng đinh?

Làng Na-da-rét, kiếp thợ mộc nghèo, chỗ nào để tôn vinh?

Thêm nhóm bề tôi, lũ dân chài, bọn lầm than dang dở…

 

Đúng là Vua của bọn cùi, phường trôi sông lạc chợ…

Vua của những chàng mù, què, câm, điếc thêm cả gái làng chơi….

Vua của đôi chân t