Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

ĐỂ CHÚA VUI NHEN EM !

Nhan sắc nè, tài cao nè, ngu gì phí phạm,
“Dầu Cam tùng kia”,
Vẫn có người “đập bể” để “xức chân Thầy”, đừng quên!

Chẳng ngại ngùng
“chỗ nước sâu” và “những chuyến lênh đênh”,
Nhưng cũng đừng quên,
Điều quý nhất vẫn là “bên chân Thầy ngồi xuống” !