Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc, Truyện ngắn, giai thoại

TRÁNG SĨ LANG THANG

Nhân Mùa Chay – Tuần Thánh – Phục Sinh, xin giới thiệu “Kịch Thơ Tin Mừng” mang tên “TRÁNG SĨ LANG THANG”, để như một gợi ý suy tư và cầu nguyện.

TRÁNG SĨ LANG THANG

Kịch thơ Tin Mừng : Gợi hứng từ Tin Mừng Mt 25,31-46 

  • Tiến trình nội dung :

     Cảnh một   : Khởi đầu cuộc hành hương đi tìm Minh Chúa, Tráng sĩ gặp Đại đế Phá Luân và đã theo làm bầy tôi cho vị Đại Đế nầy.

     Cảnh hai    : Đại Đế Phá Luân khiếp sợ trước thần oai của Tướng Quỉ “Bê-en-dê-bút”, khiến Tráng Sĩ bỏ Đại Đế và theo làm đồ đệ cho Tướng Quỉ.

     Cảnh ba     : Bê-en-dê-bút trốn chạy trước Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô, sự kiện nầy đã đưa Tráng Sĩ vào cuộc hành hương đi tìm Vị Vua Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Thế.

     Cảnh bốn  : Trong cơn say và trước sự đui mù, phù phiếm của thế nhân, Tráng Sĩ ôn lại những nẻo đường tìm kiếm của mình và đã cảm nhận được sự bất lực của bản thân trong cuộc tìm gặp Đức Giê-su Ki-tô qua những nẻo đường do mình vạch ra.

     Cảnh năm  : Cuối nẻo hành hương, Tráng Sĩ mỏi mòn và bất lực. Bên bờ sông vắng, Tráng Sĩ trở về với yên lặng nội tâm. Từ lúc ấy, Tin Mừng Đức Ki-tô vọng về đã đưa Tráng Sĩ vào ánh sáng chân lý, vào cuộc gặp gỡ với Ngài mà cốt yếu đó chính là YÊU THƯƠNG 

  • Nhân vật :

– Tráng Sĩ

– Phá Luân Đại Đế

– Tướng Quỉ Bê-en-dê-bút

– Ông Từ giữ nghĩa trang

– Cô ca sĩ phòng trà và một số tay anh chị

– Tiếng vọng của Chúa Giê-su.

 

CẢNH MỘT 

*SÂN KHẤU : Cảnh bìa rừng vào một buổi hoàng hôn.

*NHÂN VẬT :Tráng sĩ, Phá Luân Đại Đế (Phá Luân) 

Tráng sĩ : (Xuất hiện một mình, vẻ trầm tư suy nghĩ như kẻ từ xa mới đến hay từ đâu mới về)

 

            Thế là đã hai mươi năm trời cách biệt,

            trần gian quả thật lắm đổi nhiều thay.

            Ngày ta ra đi những cụm thông nầy…

            còn thấp lắm, lơ thơ từng bụi nhỏ…

            Thế mà hôm nay…mịt mùng như thế đó…

(Ngồi xuống vẻ hoài niệm) :

            Ta, cả một đời ôn văn luyện võ,

            cả một đời giũa kiếm, mài gươm.

(đứng) :

            Hôm nay ngày hạ sơn,

            ta quyết đi tìm cho ra một minh chúa.

            Vâng, phải tìm cho ra một minh chúa,

            để gươm nầy được thoả chí bình sinh,

            và để ta đây,

            quyết một phen tang bồng hồ thỉ.

 

Phá Luân Đại Đế : (xuất hiện đột ngột như đang đi tuần tra, vừa ngạc nhiên vừa kiêu kỳ mai mỉa)

            Hừ ! tìm cho ra một minh chúa.

            Khá khen cho mảnh đất “khỉ ho cò gáy”

            mà cũng nẩy sinh một tên “khẩu khí cuồng si…”

Tráng sĩ : (quay lại tức tối) :

            Các hạ là ai ? đến đây có việc gì ?

            Lần đầu mới gặp chưa xưng danh tánh.

            Sao dám gọi ta là “một kẻ cuồng si”.

            Hãy nói ta nghe tên họ là chi ?

            Nếu không, hãy liệu mà cút đi cho khuất mắt.

Phá Luân :

            Ghê nhỉ ! miệng còn hôi sữa mà cũng đòi lên mặt.

            Rõ là bé con, có mắt cũng như mù.

            Đứng trước thái sơn

            mà cứ tưởng còn ngồi nơi đáy giếng. Khà khà, khà…

Tráng sĩ :

            A ! nếu nhà ngươi cãi lời sai khiến,

            thì đừng trách ta tàn nhẫn nghe chưa.

(rút gươm doạ vẻ tấn công)

            Thanh gươm nầy từ lúc hạ sơn,

            chưa hề nếm mùi tanh của máu…

            Hãy nói mau kẻo ta đưa hồn về chín suối.

Phá Luân :

            Khoan !

            Chưa biết ai sẽ đưa ai về chín suối.

            Nhưng có thật ngươi là kẻ mới hạ sơn ?

Tráng sĩ :

            Phải, là kẻ mới hạ sơn

            và cũng là người đầu tiên

            dạy ngươi một bài học đích đáng.

            Rút gươm ra chớ có dài lời.

Phá Luân :

            Mới hạ sơn chưa biết mùi đời,

            quả các hạ là “ngựa non háu đá”.

            Nhưng thôi, hãy căng tai mà nghe “tên lạ” :

            tên của ta chính là “Đại Đế Phá Luân”.

            Nghe rõ chưa ? Đại Đế Phá Luân !

Tráng sĩ :

            Nhà ngươi nói sao ? Ai là Phá Luân đại đế ?

            Không lẽ …không lẽ ngươi chính là…là…

Phá Luân :

            Chính là kẻ đang làm chuyển rung thế kỷ,

            và thu gọn địa cầu vào giữa bàn tay.

            Chính là kẻ mà khắp cõi đông, tây,

            ai nghe đến đều dập đầu bái lạy.

            Chính là kẻ chỉ vung tay một cái,

            ngàn hùng binh dẫm nát vạn đồng xanh,

            một tiếng phán ra xương trắng xây thành,

            máu chảy thành sông và muôn kẻ thù sấp mặt…

            Phá Luân đại đế chính là ta…kha…kha…kha…

Tráng sĩ :

            Trời !

            Kẻ hèn nầy thật hồ đồ đáng tội,

            có mắt mà chẳng khác chi mù,

            đứng trước thái sơn mà quả thật si ngu,

            chẳng khác chi “ếch ngồi nơi đáy giếng”.

Phá Luân :

            Là kẻ mới hạ sơn và lần đầu diện kiến,

            ta tha cho tội hống hách hồ đồ.

            Hãy đứng lên và cất kỹ gươm vô,

            rồi tuần tự muốn gì nói rõ.

Tráng sĩ :

            Thưa ngài, nếu quả thật ngài là Đại đế,

            thì thật là diễm phúc cho tôi.

            Vì đã từ lâu tôi nguyện một đời,

            là quyết phải tìm cho ra một minh chúa.

Phá Luân :

            Tìm cho ra minh chúa ? Hừ !

            Mà ngươi tìm cho ra minh chúa để làm chi ?

Tráng sĩ :

            Thưa Đại đế chẳng giấu làm gì.

            Đã từ lâu kẻ hèn nầy ấp ủ :

            muốn hiến đời trai để làm nên đại sự,

            muốn sống một cuộc đời trôi nổi hùng anh,

            muốn đôi tay nầy hùng dũng đua tranh,

            muốn cột hẵn đời tôi theo những vì sao lý tưởng.

Phá Luân :

            Thế thì nhà ngươi hãy theo ta,

            và cùng nhìn một hướng.

            Hãy cùng ta đi khắp hết sơn hà,

            theo ta mà dấy động can qua

            mà mặc sức tang bồng hồ thỉ.

            Theo ta ngươi sẽ thấy chí ta hùng vĩ,

            gan của ta là nuốt cả trời xanh,

            bắt muôn dân, muôn nước, muôn thành…

            phải quỳ xuống suy tôn ta là chúa.

Tráng sĩ :

            Thưa ngài, nếu quả thật được như ngài nói,

            thì thân nầy như cá gặp sông xanh.

            Ước nguyện bao năm nay được toại thành,

            và  tôi khỏi một đời lang thang trôi nổi…

Phá Luân :

            Nhưng trước khi muốn theo ta làm bầy tôi phục vụ

            ngươi phải tỏ ra là người có thực tài.

            Chứ ta nào hồ dễ tin ngay

            những khoa trương và những lời khẩu khí.

Tráng sĩ :

            Thưa ngài Đại đế,

            nếu ngài muốn xác định lòng thành,

            thì muốn sao tôi xin sẵn sàng thỉnh ý.

Phá Luân :

            Được lắm, thế thì hãy đường hoàng rút  gươm ra…

            hãy bình tĩnh mà tỉ thí với ta,

            để ngươi nếm vài đường gươm của Đại đế.

Tráng sĩ :

            Xin ngài nương tay và cho phép bầy tôi thất lễ

(hai người song đấu quyết liệt)

Phá Luân :

            Thôi, như thế đủ rồi.

            Ngươi xứng là bầy tôi số một

            Kể từ đây hãy theo ta bén gót,

            làm cận hầu kiêm đại tướng điều quân.

Tráng sĩ :

            Hạ thần xin đội  ơn vạn bội

            và từ nay xin quyết liều thân.

            (Hai người đi ra màn hạ từ từ)

 

CẢNH HAI 

*Sân khấu : Cảnh rừng già âm u giữa đêm trăng mờ.

*Nhân vật : Phá Luân đại đế và tráng sĩ xuất hiện trước. sau đó tướng quỉ Bê-en-dê-bút.

 

Tráng sĩ : (huýt gió một điệu nhạc rừng)

            Thưa Đại Đế, giữa đêm trường tĩnh mịch,

            ngài có thấy lòng mình se lại hay không ?

Phá Luân :

Đã mang danh “gan sắt tim đồng”,

            ngươi đừng nói chuyện bông lông vô ích.

            Đối với ta chỉ biết muốn và thích,

            chỉ muốn chọc trời khuấy nước mà thôi

Tráng sĩ :

Nhưng thưa Ngài,

            sau những tháng năm chinh chiến nổi trôi,

            làm sao khỏi những phút giây xuyến xao trăn trở.

Phá Luân :

Thôi im đi,

            nhà ngươi có biết đây là đâu không nhỉ ?

Tráng sĩ :

Dạ theo ngu ý, đây là “Tử vong lâm” chính thị.

Phá Luân :

 “Tử vong lâm”, hèn chi phủ một màu ám khí !

            mà nhà ngươi còn biết được gì nữa hay chăng ?

Tráng sĩ :

Thưa Đại đế còn nhiều chuyện lăng nhăng

            mà hầu hết là ma thiêng quỉ quái.

Phá Luân :

“ma thiêng quỉ quái”,

Hừ, khéo doạ dàn bà con dại…

(bổng từ hậu trường có nhiều tiếng rú ma quái nổi lên, với những tràng cười ghê rợn)

Hậu trường :

            Doạ đàn bà con trẻ,

hay doạ cả Phá Luân… hô…hô…hô…

Tráng sĩ :

Thưa Đại đế, xin để hạ thân tuốt kiếm dương cung,

            dạy cho tên nào dám hỗn hào mạo phạm.

Phá Luân :

Hãy khoan, nghe cho rõ thù hay bạn,

            có phải là người hay ma quái yêu tinh…

(lại những tiếng rú, cười ma quái…cộng với những trò yêu dị như lửa cháy, cát bay, đá chạy sấm chớp…)

Hậu trường :

Đừng lên mặt hỡi tên tướng nhà binh,

            đêm nay ta quyết bắt ngươi bỏ vào địa ngục.

Phá Luân :

Thôi đúng là quỉ ma,

            đêm nay ta đành chịu nhục.

            Hãy lui mau kẻo không khỏi tai ương.

            đợi một ngày, rồi ta sẽ so gươm…

Tráng sĩ :

Thưa Đại đế, quỉ hay ma, có gươm đây nào sợ

(lại những tiếng vọng ma quái)

Hậu trường :

Chấp gươm, chấp giáo, chấp cả thầy lẫn tớ,

            ta chấp luôn cả vạn mã thiên binh.  kha…kha…

Phá Luân :    (mắt láo liên, tay chân run lẩy bẩy) :

            Hãy lui mau, sao ta thấy khiếp kinh.

            hãy lui mau, lui mau, ta sợ quá (bỏ chạy…)

Tráng sĩ : (kêu vọng theo) :

            Đại đế, sao ngài nhát thế ?

            Ở lại mà xem hạ thần ra oai…

Trời, không lẽ ông ta đi thật sao ?

Thế mà ta cứ ngỡ :

            Phá Luân, một người không biết sợ,

            là vua trên hết các vua,

            là người không thể một lần thua… (thở ra) :

            Té ra, Phá Luân chưa phải là Đại Chúa,

            vẫn phải cúi đầu trước một thần lực cao hơn.

            Nhưng ta, dù ma hay quỉ, quyết không sờn,

            quyết một mất một còn cho rõ mặt.

Hậu trường : (vẫn giọng ma quái) :

            Một mất một còn…

            rõ là “chưa thấy quan tài chưa sợ chết”,

            chưa vào địa ngục chưa biết quỉ là gì.

Tráng sĩ :

            Ngươi là ai ? doạ nạt ta làm chi ?

            Thân phận ngươi có bằng Phá Luân Đại đế ?

Hậu trường :

            Phá Luân Đại đế chỉ là một tên “cẩu trệ”,

            một búng tay thôi là phách lạc hồn xiêu.

            Thiên binh vạn mã, thành quách cung triều,

            một tiếng thét là kinh hồn táng đởm.

Tráng sĩ :

            Chớ khoác lác nhiều lời khoe khoang rởm,

            có thực tài hãy đường hoàng ra mặt ta coi.

Hậu trường :

            Ta chỉ sợ, một khi đã thấy mặt ta rồi,

            nhà ngươi sẽ thất kinh hồn vía,

            Thôi được, hãy đứng im,

            đừng run chạy như Phá Luân đại đế.

            (thét to một tiếng, nhảy ra)…

Tráng sĩ :

            Chà chà, tại hạ coi bộ “ngài cũng bảnh đấy chứ” !

            Nhưng lai lịch thế nào hãy nói nghe chơi.

Tướng quỉ :

            Lai lịch của ta, được lắm, hãy nghe rõ từng câu :

            ta sinh ra từ triệu triệu năm về trước,

            ai nghe tên đều phách lạc hồn kinh.

            Làm chủ bóng đêm, gây tội ác, chống thiên đình,

             giam giữ loài người trong hỗn loạn, tối tăm và tuyệt vọng.

Tráng sĩ :

             Úi chà, lai lịch gì mới nghe đà lợm giọng,

             toàn những chuyện hoang đường :

             tội ác với bóng đêm…

             Nhưng thôi, xin ngài hãy nói thêm

             tên chi, muốn những gì,

             kẻo kẻ hèn nầy không nhân nhượng

             (tráng sĩ rút gươm)

Tướng quỉ :

             Rõ là “chú bé con gàn bướng”,

             mầy thật ngang tàng, hống hách ngây thơ

             Hãy xem đây thằng con nít dại khờ,

             xem cho kỹ đại ca mày biểu diễn.

Tráng sĩ :

             Lấy vũ khí ra, xin ngài cứ tự tiện,

             Thanh gươm nầy hồ dễ đã sợ ai.

             Thắng được ta mới gọi là tài.

Tướng quỉ :

             Gớm, gươm với giáo ta xem bằng cỏ rác

             (Vừa nói, vừa làm vài cử điệu phù phép…)

Tráng sĩ :      (Múa vài đường gươm bổng loạng quạng rớt gươm run rẩy, sợ hải…)

             Đây là lần thứ nhất thân nầy chịu nhục.

             Thưa ngài,

             kẻ hèn nầy xin cúi đầu tâm phục mà thôi.

Tướng quỉ :

             Hô, hô…chưa đủ đâu.

             Rồi ngươi sẽ lác mắt, sẽ rụng rời,

             sẽ thấy những chuyện động trời kinh dị.

Tráng sĩ :

             Nhưng ngài là ai, ngài muốn những gì ?

             Xin hãy nói, tôi đây, xin đón chờ tôn ý.

Tướng quỉ :

             Ta là Bê-en-dê-bút,

            Nghe cho rõ, Bê-en-dê-bút, tướng quỉ,

            là vua tội ác, là thần của tối tăm.

            Quyền của ta trải rộng khắp xa gần,

            dưới tay ta có muôn vàn âm ma quỉ sứ

Tráng sĩ :

            Bê-en-dê-bút, tên của ngài nghe ghê quá.

            Nhưng tôi đây ngài có cho làm đệ tử được không ?

            Mộng của tôi hằng ôm ấp bên lòng,

            là trao gởi cuộc đời cho một người tuyệt đối

Tướng quỉ :

            Trao gởi cuộc đời cho một người tuyệt đối

            Được lắm ! ta đang muốn phe ta

            càng nhiều càng đông thêm nữa.

            Để một ngày kia trên khắp chốn sơn hà,

            mọi gối sẽ quỳ hô : “quỉ vương vạn vạn tuế”.

Tráng sĩ :

            Nhưng thưa ngài quỉ vương,

            một khi tôi được nhận vào làm đệ tử,

            thì trước tiên tôi phải làm gì ?

Tướng quỉ :

            Phải tước bỏ lương tâm,

            phải loại trừ chân lý.

            Lấy bản năng làm mực thước tinh thần,

            xa lánh “trời cao”, bất kể tha nhân,

            và hãy nghe ta từng câu từng chữ.

Tráng sĩ :

            Thưa ngài quỉ vương, tôi xin hết lòng tuân giữ,

            miễn từ đây được cất bước theo ngài.

            Để mỗi ngày được chiêm ngưỡng danh oai,

            và mặc sức tang bồng hồ thỉ.

Tướng quỉ :

            Được lắm, hãy tra gươm vào vỏ,

            Và theo ta lập tức lên đường…

 

CẢNH BA

Sân khấu : Nghĩa địa giữa đêm khuya.

Nhân vật : Tráng sĩ, Tướng quỉ, ông già coi nghĩa địa.

 

Tướng quỉ :

            Đệ tử, đệ tử, sao nhà ngươi đi lâu thế?

Tráng sĩ : (còn ở hậu trường)

            Với tài phép của chúng ta mà vội gì thưa chủ tể.

            Cứ nhởn nhơ mà thưởng thức trời mây.

            Bốn cõi không gian Nam Bắc Đông Tây,

            Vèo một cái tới liền lo chi mà vội vã.

Tướng quỉ :

            Việc quan trọng không được chần chờ nấn ná.

            Hãy tiến lên nghe ta nói mấy lời.

Tráng sĩ :     

            Đừng nói mấy lời mà suốt cả một hơi.

            Đệ tử cũng xin rửa tai chờ nghe tôn ý.

Tướng quỉ :            

            Này đệ tử, sau bao năm dài tác oai tác oái,

            Xô đẩy bao người vào lầm lạc u mê.

            Che khuất trời xanh bằng tội ác ê chề.

            Nhà ngươi thấy ta thành công hay thất bại?

Tráng sĩ :     

            Dạ thưa ngài Bê-en-dê-bút oai hùng chủ tể,

            Tiếng tăm ngài thật to lớn rền vang.

            Nhưng càng ngày t