Thơ - Nhạc

TRÁI TIM NÓNG HỔI

Nào “sứ giả đêm đen”, hãy đi đi và hãy nói:
“Tôi yêu nàng”; và trái tim này nàng biết ngay thôi.
Tim rực hồng, rắn rỏi, chẳng run rẩy xanh xao,
Quạ ơi, người con gái Ylmer sẽ mĩm cười với bạn !

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

CHUYỆN NGƯỜI MANG BÁNH

Vâng, chuyện “Người mang bánh”,
chuyện sống chết, chuyện vĩnh hằng của muôn thế hệ;
Nuôi sống hôm nay hay hạnh phúc mãi ngàn sau…
Chuyện “ngoãnh mặt quay đi”
để trở về với những tấm bánh sang giàu,
hay can đảm ở lại với “Tấm bánh Giêsu”,
bởi vì “chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống” !