Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

THIÊN CHÚA RẤT HỢP THỜI

Vì thế, không phải chỉ hôm nay, mà mọi phút giây trong cuộc đời Kitô hữu đều là những chắt chiu, nỗ lực để mang Chúa đến cho mọi người; không phải một Thiên Chúa “cau có khó chịu”, một Thiên Chúa “ở tận trên các tầng mây”, một Thiên Chúa “khắc nghiệt để sợ hãi”… nhưng là một “Thiên Chúa tình yêu”, Thiên Chúa của hạnh phúc và niềm vui”.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

MẸ FATIMA VÀ “VIÊN ĐẠN CHẾT NGƯỜI”

Ước gì mỗi hội viên Legio Mariae, ngày hôm nay và luôn mãi, lặp lại lời cầu nguyện và cam kết mà anh chị em vẫn thường nói lên trong ngày lễ Acies: Lạy Mẹ Maria là Mẹ con! Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ (Maria, Totus Tuus). Đây cũng chính là khẩu hiệu Giáo Hoàng của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Totus Tuus.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

TÌNH YÊU… HAY “KHÚC XƯƠNG ĐÙI BỊ GÃY”

Thì ra, Đức Kitô muốn Giáo Hội của Người, môn sinh của Người thuộc về “thế giới văn minh” và xây dựng nền “văn minh tình thương” nên Người đã phát lệnh: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.