Khảo luận tổng hợp, Tài liệu Huấn Giáo

THÁCH ĐỐ VỀ SỰ TRUNG THÀNH TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

và trên hết, tình yêu chính là chết đi cho ý riêng để tìm được tiếng nói chung, tiếng nói của chính Chúa. Có như thế, các gia đình Kitô hữu sẽ đứng vững trước mọi khó khăn, thử thách và bão tố cuộc đời, như chiếc thuyền Tông Đồ khi xưa, vì trên đó, có Đấng mà cả đến gió và biển phải tuân lệnh đang hiện diện ! (Mc 4,35-41).

Chia sẻ Lời Chúa, Khảo luận tổng hợp, Tài liệu Huấn Giáo

CHÚA KITÔ ĐANG “Ở PHE TA”

ĐTC nhận định: Kinh Lạy Cha giống như một bản giao hưởng muốn được hoàn thành nơi mỗi người chúng ta. Kitô hữu biết quyền lực của sự ác áp đảo đến mức nào, đồng thời cũng hiểu được rằng Chúa Giêsu, Đấng chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự ngon ngọt của ma quỷ, đứng về phía chúng ta và đến để giúp đỡ chúng ta như thế nào.