Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

TIN MỪNG SỐNG LẠI KHÔNG LỖI THỜI

: “Đức tin không phải là một tiết mục thuộc về quá khứ. Đức Giêsu không phải là một nhân vật đã lỗi thời. Người vẫn sống, ở đây và ngay lúc này. Người bước đi cùng bạn mỗi ngày, trong chính hoàn cảnh cuộc đời mà bạn đang sống, trong những thử thách mà bạn đang phải trải qua, trong những ước mơ mà bạn đang ấp ủ…”

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

TỈNH DẬY MỖI NGÀY ĐỂ DỰNG XÂY CĂN NHÀ HỘI THÁNH

“Lạy Đấng Bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỷ thần u ám dưới đất. Lại như xưa đã cứu Đức Chúa Giêsu Hài Đồng, cho khỏi cơn rất nguy hiểm mà được sống thế nào, thì rày cũng xin cứu chữa Hội Thánh Chúa, cho khỏi chước kẻ thù cùng mọi sự khốn khó như vậy…”

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

BỎ LẠI “VÒ NƯỚC XƯA BÊN BỜ GIẾNG CŨ”

Nói cách khác, mỗi một cuộc đời đều có một “khoảnh khắc hẹn chờ” của Thiên Chúa dành cho, một “buổi trưa bên bờ giếng” Đức Kitô đang đợi, điều quan trọng còn lại là hãy mở lòng ra và để Lời Ngài chạm đến; vì chỉ như thế cõi lòng chúng ta mới “tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,38), dòng nước Thánh Thần để biến chúng ta thành một con người mới, sẵn sàng bỏ lại “vò nước xưa bên bờ giếng cũ” để dấn thân trên nẻo đường mới, làm chứng cho Tin Mừng !

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

MÙA XUÂN ĐÃ VỀ TRÊN THUNG LŨNG SÔNG KWAI

Nếu cụ tổ Apraham “ra đi” bởi “Lời Chúa gọi” và cuộc “biến hình trên núi thánh Tabo” lại kết thúc bằng “Lời của Chúa Cha”: “các ngươi hãy nghe lời Người”, thì quả thật, điều quan trọng còn lại hôm nay của chúng ta lại là một đòi hỏi căn bản mà chính Chúa Giêsu đã kêu gọi ngay từ buổi đầu: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,14).