Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ CHỌN LỰA CUỐI CÙNG

Lời Chúa hôm nay gọi mời chúng đứng lên đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa: “Con hãy đi làm vươn nho cho Cha nhé”…; nhưng không phải bằng một tiếng “vâng” của đãi bôi môi mép, cho qua chuyện, cho được lòng… mà phải là tiếng “xin vâng đầy lòng khiêm hạ khó nghèo và lòng ăn năn hối cải”; tiếng “xin vâng” thấm đẫm tâm tình và thái độ dứt khoát của “Người CON MỘT” khi cất bước vào đời: “Nầy con xin đến để thực thi Thánh ý Cha…”

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

ĐỒNG LƯƠNG CHO NGƯỜI CÔNG NHÂN GIỜ THỨ 11

Nếu mỗi người đều xác tín và thực hành lời khuyên dạy đó, thì yên tâm, cho dù chúng ta có yếu đuối bất toàn làm sao, có “lỡ dại đi hoang xa cở nào”, nếu thật sự ăn năn sám hối quay về, như một tên “công nhân đến trễ tận giời thứ 11”, thì Chúa vẫn thương đón nhận vào vườn nho để cuối cùng cũng sẽ nhận được một đồng lương hậu hĩnh.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

ĐỂ “LÀM ĐỨT ĐOẠN DÂY CHUYỀN BẠO LỰC”

Quả thật, chỉ với một “quy luật luân lý trên nền tảng của Đấng “Rất mực khoan dung chậm bất bình và hay tha thứ”, chỉ với con đường “mới mẻ của Tin Mừng Tám Mối phúc thật”, chỉ với con tim tự do đầy tình yêu của Người sẵn sàng nói lời sau hết khi bị kẻ thù đóng đinh trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng…!”… mới mong đẩy lùi nền “văn hoá oán thù”, nền “văn mình sự chết”, như cách cảm nhận của nhà tu đức Michel Quoist: “Hành động duy nhất có thể làm đứt đoạn dây chuyền bạo lực, đó là tha thứ và yêu thương. Ai dám đưa cả má trái mình ra, đó là người mạnh nhất.”.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

TIẾNG “AMEN” VÀ CON ĐƯỜNG KITÔ

hay trên hết, bài học của Đức Kitô về cuộc “hành trình tiến về Giêrusalem” chưa bao giờ hết tính thời sự; cũng vậy, những “cơn cám dỗ ngọt ngào” hay những lời “gọi mời cay đắng” vẫn theo mãi trong cuộc “hiện sinh” và “ơn gọi” của mỗi người. Chúng ta chỉ có thể “chiến thắng cám dỗ” và can đảm “đáp lại tiếng gọi mời” khi ở lại trong Đức Kitô như “cành nho liên kết với thân nho”. Bởi vì “không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5).