Cảm nhận đức tin, Cảm nhận lẽ nhân sinh, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

BÁI PHỤC

(Chút cảm nhận về Thánh Phêrô và “lời rao giảng đầu tiên” của ngài – Kerygma)

Đích thị dân chài,

Vai u thịt bắp…

Làm gì biết vận dụng ngôn từ trau chuốt gấm hoa.

Đầu óc tay chân suốt ngày là biển thắm bao la,

Lấy đâu ra những triết luận, thần suy, học thuyết…!

Nên niềm tin của anh

Chân lý của anh… chỉ là những gì anh biết,

Anh được gọi, anh theo, anh mến, anh thuộc về…

Anh đã từng phản bội, chối từ, u mê…

Nhưng anh đã gặp,

Đã thấy, đã nghe, đã chén thù chén tạc…

Và kể từ,

Buổi sáng tinh mơ của Ngày Thứ Nhất,

Sau bản tin “Mồ Trống”

Của những bà phụ nữ… tiếng được tiếng không,

Và sau khi chứng kiến xiêm y khăn liệm… chất chồng,

Rồi sau đó… Đấng Phục Sinh bao lần hiện ra gặp gỡ!

Làn gió nào,

Hơi thở nào… đã thổi trên anh từ dạo đó,

Để biến anh nên một con người khác hoắc mới tinh!

Yếu hèn nên mạnh mẽ,

Dốt nát dại khờ giờ uyên bác thông minh…

Lời xưa sao mù mờ,

Giờ thông tuệ Kinh Thánh nối liền Tân Cựu Ước…

Mở cửa xông pha,

Đường Salem… rộn ràng chân anh nhịp bước,

Người ta sững sờ,

Người ta choáng ngợp… khi nghe bài thuyết pháp của anh.

Mà thực ra,

Anh chỉ rút ruột công bố một chứng tá rành rành,

Của một kẻ đã tin, đã theo,

Và nhất là…

Đã thực kiến tròn đầy vị Rabbi Giêsu chết và sống lại!

Và Kitô giáo,

Thực sự đã bắt đầu từ “Bài Giáo Lý đầu tiên” ấy,

Bài “Kerygma” mà anh và các bạn hữu đã giảng rao.

Không chỉ là đạo lý,

Mà chính là Lời Chứng được đánh đổi bằng chính máu đào,

Riêng anh, bằng cuộc tử đạo tại Rôma,

Khi chấp nhận

“Làm chứng đến cùng” bằng cái chết treo ngược đầu thập giá.

Gần hai ngàn năm rồi,

Mỗi Phục Sinh về… bóng anh như “cây cao bóng cả”,

Lời chứng của anh, những “lời rao giảng đầu tiên”,

Những bài “Kerygma” giáo lý nhiệm mầu sơ nguyên,

Mà Đạo Thánh Chúa mãi muôn đời tiếp nối.

Lạy Thánh Phêrô,

Người Dân Chài Galilê, vị Tông đồ đã từng phản bội,

Là chứng nhân vĩ đại, Vị Giáo Hoàng đầu tiên…

Cảm ơn Ngài đã truyền lại cho chúng con niềm tin,

Và cùng với niềm tri ân,

Xin dâng về Ngài hai tiếng nói trong tim, thật lòng… BÁI PHỤC!

Sơn Ca Linh (CN 3 PS 2024)