Thơ - Nhạc

BÓNG TRƯA

(Chút cảm nhận về một buổi trưa hè Làng Sông)

Lặng lẽ hàng sao nghiêm đứng thẳng,
Ươm mát đường sân khỏi bóng trưa.
Vạt cỏ lung linh màu hoa nắng,
Tàn lá xanh rêu khẻ đong đưa !

Mái cổ nằm im hành lang vắng,
Thấp thoáng trên cành tiếng chim đưa.
Một cánh hoa sao vừa rơi lặng,
Ma-xơ ngồi lặng ngắm kinh trưa.

Cánh cổng viện tu vừa khép lại,
Không cho nắng vội lén xô bờ.
Để cung thánh vào trưa thư thái,
Và để lòng ươm mát dòng thơ !

Tháng năm ai về qua lối ấy,
Nhớ ghé Làng Sông tắm bóng trưa.
Dưới tán hàng sao nghe thức dậy,
Một chút bình yên, một thuở xưa !

Sơn Ca Linh
(Trưa Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 2019)