Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

CHÚA LÀ TÌNH YÊU ! ÔI KHÓ QUÁ !

(Mến tặng em sinh viên Anna Nguyễn Thị Hồng Ánh (gx Quảng Ngãi) vừa bị tại nạn xe hôm 12.12.2015)

Chúa ơi,

Hôm nay con đã gặp một người bạn trẻ,

Một sinh viên (mới xin được việc làm) nằm viện

vì thương tật dập nát cả một chân.

Và không chỉ một chân bị dập nát,

Mà kể từ khi tai nạn ập xuống trên thân thể mỏng manh yếu đuối,

Hy vọng, tương lai, mộng ước, cuộc đời…

Tất cả, như cùng bị dập nát te tua tan vỡ.

Và tâm trạng bấy giờ,

Chẳng khác nào cảm nghiệm của nhà tiên tri thuở trước :

“Nhà tôi ở đã bị giật tung

Và đem đi như lều mục tử.

Lạy Chúa, con như người thợ dệt

Đang mãi dệt đời mình,

Bổng nhiên bị tay Chúa

Cắt đứt ngay hàng chỉ…” (Is 38,12)

 

Chúa ơi,

Thật là khó để chúng con hiểu được :

Chúa là tình yêu !

Và thật là khó để chúng con chấp nhận :

Chúa yêu thương chúng con vô cùng !

Nhất là, thật là khó để chúng con xác tín rằng :

Thánh ý Chúa luôn tuyệt vời thánh thiện !

Thế nhưng,

Nếu chúng con không hiểu,

không chấp nhận và không xác tín vào sự thật giản đơn nầy :

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU,

Thì có còn chi đâu để mà bám víu,

Và mọi con đường đều phủ đầy bóng tối mênh mang.

Nên cuối cùng,

Con chỉ biết mượn lời của Thánh vịnh

Để thay lời cho người bạn trẻ khổ đau

Mà thân thưa với Chúa :

“Lạy Chúa, con tìm Thánh nhan Ngài,

Xin Ngài đừng ẩn mặt.

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,

Chính Ngài là Đấng phù trợ con.

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

Lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con” (Tv 27,8-9)

 

Sơn Ca Linh

Mùa Vọng 2015