Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

CỨ TƯỞNG

(Xin chia sẻ chút tâm tình cùng quí Thầy trong ngày lãnh Thừa tác vụ Phó tế – 4.7.2019)

Cứ tưởng con đây đã vương lấm bụi trần,

Nhưng ngờ đâu được Chúa đưa con lên hàng tư tế.

Nhân gian cứ tưởng rằng Chúa đã từng quên dương thế,

Bởi còn quá bụi trần nên Chúa đã từ con.

Cứ tưởng cuộc sống này mãi héo hon,

Con không thể trở về với địa đàng như trước.

Cứ tưởng là dòng đời luôn bay lả lướt,

Sẽ cuốn mất đi Thiên Chúa ở trong lòng.

Nhưng không ngờ hôm nay Ngài đã gọi,

Con trở thành hy lễ của tình yêu.

Thân con đây xin phó thác mọi điều,

Tận hiến mình cho Ngôi Ba Thiên Chúa.

Như Giêsu trên đỉnh đồi Thập Giá,

Sống trọn vẹn thân mình cho hiến lễ tình yêu.

 

                             Anna Hiền Linh -MTGQN