Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

GIĂNG CÂU

Chút cảm nhận về sứ điệp Tin Mừng qua trích đoạn Tin Mừng Luca 5,4 : “HÃY CHÈO RA CHỖ NƯỚC SÂU”.

GIĂNG CÂU

“Hãy chèo ra chỗ nước sâu,

Cùng nhau buông lưới giăng câu đi nào !” (Lc 5,4)

Lên đường dẫu mấy xuyến xao,

Vâng Lời Thầy dạy con nào dám lui.

Chia xa mấy độ bùi ngùi,

Có Thầy bên cạnh thuyền xuôi mái chèo.

Đường xa muôn dặm cheo leo,

Bánh thơm Thầy đợi lửa reo trên bờ.

Gọt mồ hôi, những giọt thơ,

Máu hồng thập giá đợi chờ phục sinh.

 

Sơn Ca Linh

(Tháng 8/2018)

TRUYỀN GIÁO, CÂU CHUYỆN DÀI MUÔN THUỞ !

 

Ngày xưa Chúa bảo “Hãy đi,

Loan tin cứu độ thực thi lệnh truyền” [1]

Khắp trùng dương, những con thuyền

Dấu chân ngôn sứ mọi miền đi qua.[2]

Trần gian muôn dặm bao la,

Xuôi nam xuống bắc đoài ra đông vào.

Sông sâu, đồng vắng, non cao,

Gian nan khổ ải sá nào hiểm nguy,

Lời Thầy giục giã ra đi,

Tù đày chết chóc ngại gì đắng cay.

Nhớ thời chập chững loay hoay,

Người ta cấm tuyệt danh Thầy đó sao ! [3]

Và rồi thập giá, máu đào,

Con đường sứ vụ đỏ màu hy sinh.

Ra đi mang một chữ tình,

Tình thương cứu độ quang vinh muôn đời.[4]

Sẻ chia muôn phận con người,

Đem hy vọng đến bao đời long đong.

Tình yêu Cha, đốt cỏi lòng,

Niềm vui trở lại trời trong đêm mù.

Đời nay dẫn tới thiên thu,

Đường đi ta có Giêsu đồng hành.

Mặc ai cấm, mặc ai hành,

Xác thân cuộc sống “chỉ mành treo chuông”.

Biển sâu vẫy gọi lên đường [5],

Thôi thì cứ việc mà buông lưới chài [6]

Thế nào rạng sáng ngày mai,

Điểm tâm dọn sẵn cho ai Thầy chờ ! [7]

Loan Tin Mừng, những ước mơ,

Ta ngâm hoài mãi lời thơ vẫn dài !

 

Sơn Ca Linh

[1]Mc 16,15 : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho cho mọi loài thọ tạo”

[2] Tv 18 : “Tiếng chúng đã vang dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển”.

[3] Cv 5,28 : “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà kìa các ông đã làm cho cả Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi”

[4] Sứ điệp Truyền Giáo 2016 của ĐTC Phanxicô : “Trong ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo này, tất cả chúng ta được mời gọi “đi ra” như những môn đệ truyền giáo, mỗi người quảng đại cống hiến tài năng, tính sáng tạo, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình để đem sứ điệp tình thương dịu hiền của Thiên Chúa đến cho toàn thể gia đình nhân loại.”

[5] Lc 5,4 : Giảng xong, Người bảo ông Phêrô : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”

[6] Lc 5,5 : Ông Simon đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”

[7] Ga 21,9 : Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.