Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

ĐỪNG ĐỂ ĐỨC TIN MỘT LẦN NỮA BỊ “LƯU ĐÀY”

Chúa Nhật Lời Chúa hôm nay đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất. Thật là ý nghĩa khi cuốn Kinh Thánh chính là trọng tâm của mọi nẻo đường hiệp thông, hiệp nhất dù là Do thái hay Tin Lành, Anh Giáo hay Công Giáo. Cuộc cử hành Lời Chúa của Chúa Giêsu nơi Hội đường phải chăng là hình ảnh của “cộng đoàn phụng vụ” tập họp chung quanh Ngài, là hình ảnh tiên báo một Hội Thánh duy nhất, hiệp thông và liên đới; một Hội Thánh mà trong thư gởi giáo đoàn Côrintô trong Bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh: “trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần…”.