Thơ - Nhạc

CHÚA VỀ !

Chúa về !

như cơn mưa chợt về trong nắng hạn,
Để đất hồn con lên những búp non xanh.
Để cây hoang chợt nẩy lộc đâm cành,
Để suối khô tràn dòng xanh nước mát.

Thơ - Nhạc

XIN MỜI NGÀI NÁN LẠI !

Trong trí óc ngu ngơ,
Của một người khô đạo,
Con được biết rằng :
Hơn 2000 năm trước Ngài đã Giáng sinh !
Một cuộc hạ cố từ chốn thiên đình,
Để viếng thăm,
Và chọn ở lại làm phận người nhân thế !…

Thơ - Nhạc

CHỈ CÓ THẦY MỚI BIẾT

(Kính tặng Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn nhân dịp mừng Thượng Thọ Bát Tuần – 1936-2016, và cha Giuse Phạm Thanh nhân dịp mừng Kim Khánh linh mục – 1966-2016)

Thơ - Nhạc

Bài ca của người lữ hành

…Trên con đường mòn,
Con đường mòn của kiếp nhân sinh
Đã bao đời quen thuộc, chán ngấy !
Tôi đã bước đi,
Và bổng thấy một chiều hoang dại…

Thơ - Nhạc

ÁO TÍM MÙA ĐÔNG

Cứ mỗi đông về mang sắc tím,
Ta nghe mùa Vọng những xôn xao,
Nghe tiếng mưa rơi và sương đọng,
Nhạc trầm mà hướng mãi lên cao !