Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

LỜI VỌNG NẺO VÔ THƯỜNG

(Chút cảm nhận ngày viếng mộ “Tiền Nhân Đức Tin” Làng Sông)

Chim én chào xuân đã lên đường,

Nghe vườn ấm lại ánh thái dương,

Khói trắng hoa vàng bên cổ mộ,

Bóng cũ hình xưa biệt âm dương.

Câu hát vang đưa màu hy vọng,

Lời kinh tỏa rạng ánh thiên hương.

Tháng Chạp ai về thăm tiên tổ,

Có nghe lời vọng nẻo vô thường ?

 

Sơn Ca Linh

(Lễ Giỗ Tiền Nhân 2018 – 21 tháng Chạp Đinh Dậu)