Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

MẸ XƯA… CON NAY

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường…” (Lc 1,39)

(Mến tặng các linh mục, tu sĩ, giáo dân… đang dấn thân cho chương trình “mục vụ Covid”)

Mẹ xưa hối hả lên đường,

“Tin vui Chúa đến” hành hương dặm dài.

Con nay tất tả miệt mài,

Giữa mùa Co-vid đong đầy hi sinh !

Mẹ xưa mang Chúa trong mình,

Đường xa đâu quản đăng trình sẻ chia.

Con nay dẫu có đầm đìa,

Mồ hôi nước mắt…, ngoài kia đang chờ !

Mẹ xưa dệt khúc tình thơ,

Ma-gni-fi-cat bên bờ trần gian.

Con nay tấu điệu bình an,

Yêu thương phục vụ gian nan chẳng nề !

Mẹ xưa đón nhận trăm bề,

Thương đau khổ luỵ chẳng hề than van.

Con nay dầu mấy gian nan,

Nẻo đường thập giá hiên ngang ngại gì !

Mẹ xưa Lời Chúa khắc ghi,

Một đời khiêm hạ “Nữ Tỳ Xin Vâng”.

Con nay xin quyết vạn lần,

“Nầy con xin đến” xây vần yêu thương !

Sơn Ca Linh (Mẹ Về Trời 2021)