Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

MỘT…

(Chút cảm nhận về mầu nhiệm Nhập Thể – Giáng Sinh)

Một lối đi, một con đường,

Chúa đi xuống thế, người vươn lên trời.

Một xác thân, một cuộc đời,

“Nầy con xin đến vâng lời ý Cha”.

Một khúc nhạc, một bài ca,

“Vinh danh Thiên Chúa an hòa chúng sinh”.

Một thủy chung, một cuộc tình,

Tình sâu nghĩa nặng thập hình nát thân.

Một quà tặng, một hồng ân,

Hồng ân cứu độ muôn dân muôn đời.

Một khát vọng, một niềm vui,

Tương lai ngời sáng, Nước Trời khai hoa.

Một Hội Thánh, một mái nhà,

Một Đoàn Dân mới, một Cha nhân hiền.

Một Phép Rửa, một niềm tin,

Đường đi, Sự thật, tác sinh muôn loài.

Một Sự Sáng, một Ngôi Lời,

Hóa thân nhập thể soi đời u minh.

Ba Ngôi một Chúa quang vinh,

Cha, Con cùng với Thánh Linh uy hùng.

Nghìn thu chỉ một Tin Mừng,

Giêsu Cứu Thế xin đừng lãng quên !

Sơn Ca Linh (GS 2021)