Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

NẾU!

(Cảm nhận “huyền nhiệm TRUYỀN TIN”)

Mẹ ơi! Nếu Mẹ trả lời KHÔNG

Còn đó bao dang dở chất chồng

Tình của trời cao tình đất thấp

Mỏi mòn thương nhớ, mỏi mòn mong.

Mẹ ơi! Nếu Mẹ trả lời KHÔNG

Trần thế nay sao có sử hồng

Có lối đi về chung vạn nẻo

Có Vầng Dương sáng giữa đêm đông.

Mẹ ơi! Nếu Mẹ trả lời KHÔNG

Còn đó miên man giọt lệ hồng

Lệ của ngàn năm rơi lặng lẽ

Nhạt nhòa hiu hắt nỗi mênh mông.

Mẹ ơi! Nếu Mẹ trả lời KHÔNG

Hạnh phúc ơi dang dở bên lòng

Đời ngẩn ngơ trôi đời lay lắt

Kiếp người ra thế cũng bằng không.

Mẹ ơi! Nếu Mẹ trả lời KHÔNG

Là cách ngăn đôi ngã đôi dòng

Tình của trời cao tình đất thấp

Mỏi mòn thương nhớ, mỏi mòn mong…

Anê Kim Chung (Nữ tu MTG.QN)