Thơ - Nhạc

PHẢI CHĂNG CŨNG MỘT CHỮ “VÌ” (2) ?

(Thầy là sự thật – Ga 14,6)

 

Vì Ngài là sự thật,

Nên mới hiểu được cái giá của “tội A-đam, E-Va”,

Khi rủ nhau phản bội luật truyền và cùng ăn trái cấm !

Mới hiểu hết chiều sâu chiều rộng,

Trong cõi lòng đứt ruột của Abraham khi hiến tế con yêu.

 

Vì Ngài là sự thật,

Nên “tấm bản đồ gia phả” đan dọc trăm chiều,

Đâu thiếu chỗ của những hạng người cùng đinh tai tiếng.

Nên mới hiểu nhà tiên tri cô độc Êlia một mình độc chiến,

Để tái lập cương thường và thánh luật của Gia-vê.

 

Vì Ngài là sự thật,

Nên con đường giải thoát làm sao thiếu bóng Mô-sê,

Và máu “con chiên xuất hành”,

Chỉ hiện thực tròn đầy vào buổi hoàng hôn trên núi Sọ.

Vâng, những trang Cựu ước còn sờ sờ ra đó,

Nếu Ngài không là sự thật,

Mãi muôn đời sẽ chỉ là những dòng chữ chết mông lung !

 

Vì Ngài là sự thật,

Nên những khổ đau, nghèo đói, khốn cùng…

Đã trở nên con đường dẫn đưa vào cõi phúc.[1]

Những đứa con hoang, những cuộc đời ô nhục,

Vẫn tìm được lối về trong mái ấm nhà Cha.

 

Vì Ngài là sự thật,

Nên lạ gì những chứng gian, những bản án thối tha,

Thập giá, mão gai…vẫn ngập đầy trên dương thế.

Hai ngàn năm với bao nhiêu thế hệ,

Máu chứng nhân cho “sự thật Ngài” nhuộm khắp năm châu.

 

Vì Ngài là sự thật,

Nên “hàng trăm lít rượu nhiệm mầu”,

Để tiệc cưới Ca-na nối dài niềm vui hạnh phúc.

Nên vài tấm bánh, con cá của em thơ nhỏ rức,

Đã làm nên đại tiệc cho cả vạn con người.

 

Vì Ngài là sự thật,

Nên “mộ trống tang thương” đã bừng lên ánh sáng rạng ngời,

Và mặc “chỗ nước sâu”,

Thuyền Phêrô vẫn nhịp nhàng chèo ra phía trước.

Và từ đó, nẻo trần gian với bao chiều xuôi ngược,

Chỉ “Sự thật Ngài” mới hoàn toàn giải thoát chúng sinh[2] !

 

Sơn Ca Linh (Phục Sinh 2017)

[1] Mt 5,1-12 : Tám mối phúc.

[2] Ga 8,32