Cảm nhận lẽ nhân sinh, Thơ - Nhạc

TẾT CÓ CÒN KHÔNG?

Ngày mồng 3 Tết

Có người hỏi “Tết có còn không”?

Tôi trả lời:

“Cúc vẫn vàng mai chưa rụng hết…

Nên hình như Tết vẫn còn đây”.

“Hình  như thôi” vì may tôi có tết

Ngoài kia vạn kẻ chỉ đông dài!

Nếu hỏi anh chàng Ukraina ngoài chiến địa

Chắc anh chẳng biết Tết là chi!

Nếu hỏi người dân Gaza vùng Đất thánh

Bao năm qua mùa xuân vẫn chưa về!

Đó là chưa kể…

Có kẻ “chẳng chờ và chẳng đợi”…

Vì “xuân đến chỉ gợi thêm sầu…” (Chế Lan Viên)

Nên hỏi “Tết còn không” là vô nghĩa

Vì mùa xuân chỉ mang lại khổ đau!

Với tôi…

Chỉ nụ cười thôi là thấy Tết

Xuân về trong hạt nắng lung linh

Bé ngủ yên trong vòng tay mẹ

Uyên ương sánh bước… Tết đượm tình…

Vâng

Tết đến trong lòng xuân trong ý

Phúc thật đâu phải bởi giàu sang.

Nghèo khó đau buồn kia vẫn phúc

Máu đổ đầu rơi vẫn thấy xuân!

Sơn Ca Linh (Mồng 4 Tết Giáp Thìn)