Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

TỪ ĐÂY NĂM THÁNG LẶNG THẦM

(Kính tặng người anh em linh mục: Cha Giuse Hoàng Văn Bính, linh mục trẻ Dòng Chúa Cứu Thế, hoạt động truyền giáo tại Bình Hải-Châu Ỗ-Trà Bồng Quảng Ngãi, đang bị ung thư gan giai đoạn cuối… Xin cầu nguyện cho cha được bình an vâng theo Thánh ý Chúa)

Hôm nào Ngài gọi con theo,

Rừng xanh, núi thẳm, lưng đèo, ngàn khơi…!

Tuổi xuân dệt thắm mộng đời,

Tóc xanh vươn gió, môi cười tim reo…

Ngàn khơi đâu ngại tay chèo,

Chông gai nào quản, khó nghèo xin vâng.

Hành trang mấy hạt Tin Mừng,

Lên non chồi mọc, xuống đồng mạ xanh…

Xưa nay mấy cuộc lữ hành,

Ngày mai ai biết viên thành là đâu ?

Chuyện tình yêu, mãi nhiệm mầu,

Theo Ngài cứ phải “bắt đầu” hôm nay !

Bây giờ Ngài muốn ở đây,

“Thân tàn ma dại” như cây khô mầm !

Từ đây năm tháng lặng câm,

“Ngài ơi hãy phán con thầm xin nghe” !

Sơn Ca Linh (19.1.2021)