Cảm nhận đức tin, Gương chứng tá, Thơ - Nhạc

CHÚA ƠI, XIN HÃY ĐẾN!

Xin giới thiệu bài thơ của tác giả Lệ Hằng, một người đang trên đường tìm đến đức tin Công Giáo. Bài thơ, theo chính ý tác giả : Bày tỏ sự tưởng niệm và lòng tôn kính đối với Đấng Đáng Kính Antonietta Meo – Nennolina – Một “em bé cụt chân nêu gương thánh thiện” khi mới được 7 tuổi đầu (sinh ngày 15 tháng 12 năm 1930 – mất ngày 3 tháng 7 năm 1937)

“…Lạy Chúa là Cha ở trên trời

này đây

trái tim con

là đóa hoa không biết tỏa hương

nhưng xin Cha rỏ xuống

một giọt nhỏ tình thương.

Đáy tim con, giọt đọng

như thể giọt sương

long lanh trong suốt

để trái tim lạnh buốt

uống giọt ấm tình Cha

hóa cành hoa trắng muốt

ngát hương.

 

Và đây,

linh hồn con

là ngọn đèn leo lắt

nhưng xin Cha hãy giữ

và tiếp lửa vào bấc

cho ngọn đèn bùng lên tỏ rạng

cho hồn con hòa vào dòng ánh sáng

dưới chân Cha yêu dấu vĩnh hằng.

 

Là trăng rằm hay đêm tối ba mươi

là bình minh hay chiều tà đỏ mọng

hãy đến trong tim con

và giữ lấy hồn con!

Nỗi đau không là nước

thấm ướt linh hồn

ngập lụt mênh mông

trong cơn hồng thủy.

Nỗi đau không là lửa

cháy cạn hồn con

đốt đến tận cùng

tình yêu con nhận lấy từ Ngài.

Nhưng nỗi đau là vải

càng bền càng quý

và nỗi đau cứu rỗi

và nỗi đau phục sinh

đồi Gôn-gô-tha còn tiếng gọi uy linh

từ trên thập giá.

 

Hãy cho con trái tim

hãy cho con linh hồn

hãy cho con tình yêu

hãy cho con sức mạnh

vác Thập giá cùng Ngài.

 

Chúa ơi, xin hãy đến…

Lệ Hằng

Đà Nẵng, 24/10/2019

 

 

GOD, PLEASE COME!

In Memoriam And Honor Of Nennolina–Venerable Antonietta Meo

 

Dear God the Father

here

hy heart

a flower without fragrance

but Father, please drip down

a drop of love.

Please stay in my heart

like a morning dew

for my cold heart

drink Your warm wealthy love

turn to a little white pure lily

with sweet perfume.

 

And here,

my soul

an unsteady lamp

but Father, please hold

and light up its wick

with your eternal flame

for the lamp of soul bright

for it melt into your light

under your feet the Highest, forever…

 

The full moon or the darkest night

the fresh sunrise or the reddish sunset

God, please come into my heart

save my soul

the pain is not the water

that wets my soul

that sinks my heart

in a deluge.

The pain is not the fire

that burns my soul

that exhausts my love

I receive as a gift from you.

The pain is fabric

the stronger, the more valuable

and the pain is salvation

and the pain is resurrection

Golgotha with Holy calling from the Cross is still there.

 

God, please

give me heart

give me soul

give me love

give me strength

to bear the Cross with you.

 

Oh God, please come…

Lệ Hằng

Danang October 24, 2019