Giáo Hội hoàn vũ, Gương chứng tá

DÙ CHỈ 24 NGÀY !

Cha Micae Los từ trần sau 24 ngày làm Linh Mục

24 ngày sau khi được phép chuẩn của ĐTC Phanxicô để thụ phong linh mục, cha Micae Los người Ba Lan, đã từ trần sáng ngày 17-6 vừa qua. Chứng tá đức tin của cha đã liên kết nhiều người trên thế giới trong kinh nguyện.

Trung ương dòng thánh Orione ở Roma loan tin trên đây và cho biết cử chỉ cũng như quyết tâm của cha Micae Los cử hành thánh lễ để được kết hiệp hơn với Chúa Kitô, đã trở thành một chứng tá đức tin được truyền đi nhiều nơi trên thế giới và liên kết hàng ngàn người trong kinh nguyện.

Trước đó, ngày 22-5, ĐTC Phanxicô đã ban tất cả các phép chuẩn cần thiết để thầy Los, 31 tuổi, tu sĩ dòng thánh Orione ở Ba Lan, bị bệnh ở giai đoạn cuối đời, được chịu chức linh mục.

Khấn và chịu chức LM

Thầy Micae Los được điều trị vì bệnh ung thư tại quân y viện thủ đô Varsava. Chiều ngày 23-5 (2019), thầy đã khấn trọn đời trong dòng Con Chúa Quan Phòng, trước sự hiện diện của Cha Oreste Ferrari, Tổng đại diện của Bề Trên Tổng Quyền, và cha Fernando Fornerod, Tổng cố vấn và cha Krysztof Mis, Giám tỉnh của dòng tại Ba Lan, cha mẹ và em gái của thầy Micae đến từ Lyon bên Pháp, cùng với một số tu sĩ Orione.

Cha Tổng Cố vấn Fornerod cho biết buổi lễ diễn ra trong bầu không khí rất cảm động và thầy Micae đã tuyên khấn trọn đời.. Tất cả những điều này có thể xảy ra là nhờ ĐTC Phanxicô ban các phép chuẩn cần thiết để thày có thể khấn và thụ phong linh mục.

Sáng ngày 24-5, lúc 11 giờ, Đức Cha Marek Solarczyk, GM Phụ tá giáo phận Varsava-Praga, đã truyền chức linh mục cho thầy Micae.

Tân linh mục Micae Los

Tân LM Micae Los đã sống trong thanh thản và với tinh thần đức tin. Cha đã cám ơn ĐTC và cha Bề trên tổng quyền Tarcisio Vieira đã làm cho việc thầy chịu chức phó tế và linh mục được tiến hành và ngày 25-5, tân linh mục dâng thánh lễ đầu tiên”.

Cha Bề trên Tổng quyền Tarcisio Vieira đã dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban cho dòng thánh Orione một chứng nhân lớn về niềm tin yêu. 

Trần Đức Anh OP – Vatican

гутаперчаsatin backless wedding dressрелевантный запрослобановский александр отзывыthe dniepertmall