Cảm nhận đức tin, Gương chứng tá, Thơ - Nhạc

KINH KÍNH MỪNG CỦA BÀ MẸ BUÔN GÁNH BÁN BƯNG

Mẹ !

Chiều nay con trúng mánh.

Những bó rau chiều

người ta mua hết sạch sành sanh.

Xếp đôi quan gánh con nhớ lại rành rành.

Hôm nay lễ Mân Côi,

Chiều trên nhà thờ có dâng hoa trọng thể.

Nhớ hôm trước,

Con nguyện với Mẹ như một lời ước thệ :

Đầu tháng nầy con sẽ dâng một lẵng hoa.

Tràng chuỗi Mân Côi,

Trên chiếc ào dài trắng điệu đà.

Mẹ thấy đó, cho dẫu bán bưng,

Con vẫn là đứa con dễ thương và thật đẹp !…

 

Lễ xong, một mình con khép nép.

Đến bên bàn thờ Mẹ

Con xin lần riêng một chuỗi Năm sự Mừng.

Đã lâu lắm mẹ ơi,

Miệng lần hạt mà sao mắt rưng rưng.

Có phải đã quá lâu con thờ ơ nguội lạnh.

Hay con thấy Mẹ rạng ngời thiên thánh,

Còn thân con sao nhơ nhuốc bầy hầy.

Nhưng lời sứ thần kéo con lại về đây,

Để hoà cùng Mẹ lời “Xin vâng” trọn hảo.

Con chợt nhận ra mình,

Trong nỗi vui của bà Isave rạng rỡ,

Được một lần “Mẹ Chúa đến viếng thăm”.

Rồi nay mai trên những bước âm thầm,

Con tin Mẹ sẽ bên con

“Hôm nay và trong giờ lâm tử”.

Con cảm ơn Mẹ,

Cửa nhà thờ sắp đóng và con thì vội vã,

Chào Mẹ con về,

con hẹn Mẹ ngày thứ Bảy tuần sau. Amen.

 

Sơn Ca Linh

Mân Côi – 7/10/2018