Cảm nhận đức tin, Góc nhìn văn hoá, Thơ - Nhạc

MỘT THUỞ “HOÀNG KIM”

(Chút cảm nhận về cuộc đời từ sự “qua đời” của cha Hoàng Kym)

Cuộc đời như bóng trăng qua núi,

Hết trăng non đến độ trăng rằm.

Một thoáng trăng lên rồi trăng lặn,

Lơ lửng hồi nào chợt mất tăm.

 

Cuộc đời như bốn mùa qua vội,

Xuân sang mang én liệng, hoa cười.

“Hạ trắng”, “Đêm đông”, “Mùa thu chết”[1],

Một năm, một đời cũng thế thôi !

 

Cuộc đời con sông xuôi qua bãi,

Đôi bờ lau lách những ngàn dâu.

Mỗi phút trôi qua là bỏ lại,

Không ai “tắm mãi một dòng đâu”[2]

 

Cuộc đời như “gốc sim già đó”[3],

Để ngồi thấp thỏm để chờ nhau.

Bây giờ về ngang qua xóm nhỏ,

Kỷ niệm ngày xưa bỗng nhạt màu.

 

Cuộc đời như chuyện dài “một thuở”,

Thuở để sinh, thuở để “qua đời”[4].

Một thuở “hoàng kim” hay “dang dở”,

Cũng qua thôi hết một kiếp người !

 

Sơn Ca Linh (15.5.2020)

[1] Tên của 3 bài hát: “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn; “Đêm đông” của Nguyễn Văn Thương; “Mùa thu chết” của Phạm Duy.

[2] Câu nói của triết gia Hy Lạp, Heraclitus (Khoảng năm 535-475 trước Công nguyên): “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.

[3] Những lời trong bài hát “THU HÁT CHO NGƯỜI” của cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển (12/2/1947 – 6/5/2020).

[4] Một câu trong đoạn “luận giải về cuộc đời của sách Kinh Thánh Giảng Viên (Gv 3,1-8): “Một thời để chào đời, một thời để lìa thế (3,2).