Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Gương chứng tá, Thơ - Nhạc

TÌNH THƯƠNG VÀ ƠN GỌI (MISERANDO ATQUE ELIGENDO)

(Lễ Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh sử – 21.9.2021)

Dâng tặng Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Chúa qua trạm thuế một chiều,

Lê-vi ngồi đó nhịp đều sổ ghi.

Giữa rừng cặp mắt khinh khi

Ngài “thương” Ngài “gọi” ông đi theo Người.

Lê-vi đứng dậy đáp lời,

Tiệc hoa mừng Chúa khách mời hân hoan.

Bạn bè nối khố lang thang,

Cùng phường thu thuế miên man rượu nồng.

Giữa men hơi ấm tình hồng,

Có người Biệt phái chơi ngông hỏi dò:

“Thầy chi mà chẳng đắn đo?

Chén thù chén tạc đám vô lại nầy ?”

Thì ra bài học là đây,

“Chúa thương, Chúa gọi”, Chúa xây cuộc đời.

“Vì Tôi không đến kêu mời,

Những người công chính một đời chuyên chăm.

Nhưng kêu kẻ lỗi, người lầm,

Khiêm nhường hoán cải, âm thầm khát khao…”

“Miserando” Chúa tặng trao,

“Eligendo” mãi ghi vào sổ xanh !

Mat-thêu ghi đậm ân lành,

Tin Mừng Thứ Nhất hình thành từ đây !

Lời Cha rạng rỡ tỏ bày,

Nghìn thu Giao Ước giờ đây hiện về.

Gian trần mấy độ sơn khê,

Tông đồ gieo bước, cơn mê giã từ !

“Bút đời” giờ chép Thánh Thư,

Thuyền đời theo dấu “nước sâu” buông mành.

Dẫu mọn hèn, dẫu mỏng manh,

“Thầy đây đừng sợ !” sử xanh dịu vời.

Noi gương Thánh Sử rạng ngời,

“Tình thương”, “Ơn gọi”, Tông đồ, chứng nhân.

Cuộc đời “ngọn bút thiên ân”,

Vẽ “tranh mến Chúa”, gieo “vần ái nhân”.

Mượn lời thơ nhỏ tri ân,

Khang an thánh đức kính mừng Đức Cha.

Maria Bùi Thị Liên (Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình thương)