Cảm nhận đức tin, Gương chứng tá, Thơ - Nhạc

VĂN TẾ KÍNH Á THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN

Nhân ngày Giáo Phận Qui Nhơn mừng “kỷ niệm 20 năm” ngày  thầy giảng Anrê Phú Yên được phong Chân Phước (5.3.2000 – 5.3.2020)

Hôm nay tàn nhật 12, trung tuần tháng 2, Canh Tý niên,

Nhằm ngày 5 tháng 3 năm dương lịch 2020.

Cộng đoàn Dân Chúa Qui Nhơn,

Hội nhau tưng bừng hoan hỷ,

Cùng muôn Chư  Thánh thiên đàng,

Hoà câu chúc tụng tôn vinh.

Nhân ngày kỷ niệm giáp 20 năm,

Chứng nhân Anrê Phú Yên được Giáo Hội tuyên  phong Chân phước.

Cộng đoàn dân Chúa hợp ý tạ ơn,

Một dạ tâm thành đồng thanh khải tấu.

 

Vinh phúc thay, dân Đất Việt, nghìn năm văn hiến,

Cơ duyên thuộc ý trời.

Chữ tín trung, lẽ hiếu nghĩa, tiết tháo nhân hiền,

Đường đi của chính nhân.

Cây vốn lành thì liền sinh trái ngọt.

Đất đã thánh ắt phải trỗ người hiền.

 

Còn nhớ mãi buổi khai sinh Hội Thánh Việt Nam,

Làm sao quên đất Đàng Trong đang thời mở cõi.

Cha Ông tiên tổ,

Nhờ phúc thiên ân, mở dạ đón Tin Vui.

Thương đau khổ luỵ,

Do đời oan nghiệt, đưa tay lãnh gông cùm.

 

Á Thánh Anrê Phú Yên,

Chứng Nhân Việt Nam tiên khởi.

Mười chín xuân xanh, đòi phen gian lao cơ khổ,

Ba năm giảng đạo, trung trinh một dạ tín thành.

Vang danh một đấng anh hùng,

Tuổi xuân tươi trẻ, gương tông đồ nghìn thu.

Rạng ngời bốn cõi dương gian,

Tình yêu thắm nồng, máu chứng nhân bất diệt.

 

“Với Chúa Giêsu yêu dấu,

Người đã lấy tình yêu đáp trả tình yêu.

Vì Chúa Giêsu tử nạn,

Người quyết đem mạng sống báo đền mạng sống” (1)

 

Những nhát gươm đâm nơi gò Thành Chiêm năm ấy,

Một ngọn lưỡi đòng trên đồi Núi Sọ ngày xưa.

Sống đời chứng nhân, chết làm hy lễ,

Bài ca huyết lệ vang mãi vô cùng.

Thế mới biết, đường Thập Giá phải liều thân mới đặng,

Giờ mới hay, phúc thiên đình, dám hy sinh tất thành.

 

Hôm nay,

Nhân ngày kỷ niệm Giáo Hội tuyên phong,

Chúng con khấu đầu thành tâm kính bái.

Thắp nén hương lòng hiếu thảo,

Cùng nhau biểu lộ lòng thành.

Khấn xin Á Thánh, trên cõi trời cầu thay nguyện giúp,

Thương đến chúng con, chốn trần gian chiến thắng vượt qua.

Muôn chúc tụng xin dâng về Thiên Chúa,

Là Ba Ngôi muôn muôn thuở quang vinh.

Hy vọng ngày mai trong cõi phúc thiên đình,

Cùng Á Thánh,

Chúng con vui hưởng tiệc trường sinh muôn thuở. Amen.

 

SƠN CA LINH

________________________________                             

(1) Những lời sau cùng của Á Thánh Anrê Phú Yên