Thơ - Nhạc

CÒN ĐÓ……. BÊN ĐƯỜNG

Thâm Nguyễn (Nguyễn Thâm CCS.QN-NK 65)

Cứ vui chơi

nhưng làm ơn xin nhớ
Bên cạnh cuộc đời

còn những kẻ đáng thương
Đang bên đường
ngồi tránh sương trốn gió
Chẳng biết về đâu
Ngày mốt với đêm mai!

Cứ vui chơi
nhưng xin đừng có ngại
Mở rộng hầu bao
cho kẻ khó bên đường
Vì biết đâu
ngày mai khi gió chướng
Hình ảnh bên đường
là hình bóng của chúng ta!

Cứ vui chơi
nhưng đừng quên cảm tạ
Biết bao ân tình
Người đã có cho ta
Cũng không quên
xin Người thương gìn giữ
Cho kẻ bên đường
được mau thấy tình thương!

 

Thâm Nguyễn

2019