Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

HỘI THÁNH ĐANG CẦN NHỮNG CÀNH NHO NHƯ THẾ!

Một Hội Thánh cằn cỗi tê liệt, một kitô hữu già nua nghèo nàn… sẽ là dấu chỉ Thiên Chúa bị xúc phạm, bị thất bại! Cũng vậy, một Hội Thánh đầy “hoa thơm trái ngọt”, một kitô hữu năng động trẻ trung… sẽ là dấu chỉ “Thiên Chúa được tôn vinh”, như chính Đức Kitô đã khẳng quyết: “Điều làm Thiên Chúa được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

NHỮNG BÌNH DẦU CAM TÙNG MANG TÊN MỚI

Chúng ta hãy cầu xin cho thế giới hôm nay, Giáo Hội hôm nay và các cộng đoàn chúng ta hôm nay có được những “bình dầu thơm” tuyệt vời như thế. Vâng, những “Bình Dầu Cam tùng” mang tên mới là những cuộc đời linh mục, tu sĩ… sẵn sàng dấn thân theo Đức Kitô Mục tử và cùng với Ngài, hy sinh cuộc đời để sống và chết cho anh em.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU NỐI DÀI SỨ ĐIỆP “KERYGMA”

Và điều cuối cùng mà Keryma hướng tới đó là ra đi làm chứng về Đấng Phục sinh, rao giảng sự hoán cải và đón nhận những người tin Chúa Kitô vào Hội Thánh qua bí tích Thánh Tẩy: “Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy” (TM).

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

CHẠM VÀO “VẾT SẸO CỦA ĐẤNG PHỤC SINH”

Trước một thế giới bị đe doạ bởi bao nhiêu cơn khốn khó, hiểm nguy của sự dữ đang hoành hành, Hội Thánh nói chung và mỗi người Kitô hữu nói riêng, cần phải trở về để chạm đến vết sẹo của Đức Kitô, vết sẹo của lòng thương xót! Chính nhờ “vết sẹo” này mà “nhân loại được nâng lên”, ơn cứu độ bừng sáng và niềm hy vọng vĩnh cửu mở ra cho mọi kiếp nhân sinh, mọi nẻo đương nhân loại và mọi thân phận con người, cho dù đó là một kẻ khốn cùng…, như tên trộm bị đóng đinh bên hữu ngày xưa!