Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

ƯỚC GÌ MÁU CON HÒA LẪN VỚI MÁU CHÚA

Đặc biệt, đó lại là con đường, là tình yêu, là lý tưởng mà chị em nữ tu MTG chúng ta đang sẵn sàng dấn thân chọn lựa, như chọn một “viên ngọc quý”, như “một kho tàng” đến độ sẵn sàng hy sinh tất cả, từ bỏ tất cả, cả đến mạng sống mình, như chứng từ của những người chị em MTG tiền bối của chúng ta: chị Anê Soạn, chị Anna Trị, 270 chị tử đạo thời Văn Thân…

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

RỬA CHÂN, TẤM BÁNH VÀ CHỨC LINH MỤC

Trong một xã hội mà người ta thích “đưa mình lên để thống trị”, đua nhau đi tìm “tấm bánh mì” vật chất, và lẫn tránh cuộc đời “hiến tế vì tình yêu”, chúng ta hãy cầu nguyện để Hội thánh quyết chọn con đường “hạ mình xuống rửa chân”, quyết tìm “Bánh Hằng Sống” và luôn trung thành trong lý tưởng “mục tử”.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

LÀM MỚI LẠI NIỀM TÍN TRUNG CỦA GIAO ƯỚC

Nếu có lần nào chúng ta đã quên đi quy luật đó, thì hôm nay, Chúa Nhật Chịu Nạn, hãy bắt đầu làm “mặn lại hương vị của tình yêu”, làm “mới lại niềm tín trung của Giao ước”, thứ giao ước được “khắc trên tim, được ghi trong lòng”, thứ giao ước thánh thiêng, bền vững vì được chính Máu Đức Kitô thánh hóa và bảo chứng.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

THẬP ĐIỀU, THẬP GIÁ, THẬP TOÀN

Mùa Chay đúng là thời thuận tiện để chúng ta tỉnh táo nhận ra “những mưu ma chước quỷ” của ba thù “ma quỷ, thế gian, xác thịt” mà quay trở về nhà Cha, mà hoán cải đổi đời. Riêng với Đức Kitô trong Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay, thì Ngài không chỉ mời gọi cách nhẹ nhàng (bằng lời) như những ngày đầu khai trương sứ vụ “hãy sám hối và Tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15), nhưng đã hành động quyết liệt: “người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ…” (Ga 2,14-15).