Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

ĐẤNG EMMANUEL ĐI TÌM QUÁN TRỌ

Câu chuyện “Đấng Emmanel đi tìm quán trọ”,
Cứ mỗi một mùa đông lại lững thững trở về.
Chỉ biết nguyện cầu: cho thế giới “một mai qua cơn mê”,
Một thế giới đầy “những kẻ được Chúa yêu”,
Một thế giới hoà bình,
Như Tin vui ở cánh đồng Bê-lem của hai ngàn năm trước !

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

EMMANUEL – CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT TIẾP

Vâng, Emmanuel là “câu chuyện được viết tiếp”, là “Tin Mừng cần được sống, và làm chứng” như cảm nhận và sẻ chia của Thánh Phaolô Tông Đồ: “Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa… quy phục mọi dân tộc về Đức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi.”; hay như niềm xác tín của mẹ thánh Têrêsa Calcutta: “Họ cứ ngước mắt lên đi, họ chẳng còn thấy con đâu, mà thấy Chúa, chính Chúa, Chúa Giê-su của con…”

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

MÙA VỌNG VÀ HÃY “BAY LÊN NHỮNG NỤ CƯỜI”

và đó cũng là để biến những lời hiệu triệu của Thánh Phaolô dành cho giáo đoàn Philipphê, mà Phụng vụ hôm nay một lần nữa nhắc lại, trở thành hiện thực giữa đời thường: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa…”, hay như lời của một bài thơ:hãy “Bay lên nhé những nụ cười nồng ấm”.

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

“NÓI KHÔNG” VÀ “NÓI CÓ” HAY CON ĐƯỜNG MÙA VỌNG HÔM NAY

Sự cô lập hoặc khép kín trong những mối bận tâm của chính mình không bao giờ là con đường mang lại hy vọng và dẫn đến đổi mới. Con đường này chỉ được hình thành bởi sự gần gũi, bởi nền văn hóa gặp gỡ. Hãy nói không với sự cô lập và nói có với sự gần gũi. Hãy nói không với văn hóa đối kháng và nói có với văn hóa gặp gỡ”