Cảm nhận đức tin, Cảm nhận lẽ nhân sinh, Giáo Hội Việt Nam, Gương chứng tá, Thơ - Nhạc

NÉN HƯƠNG LÒNG NIỆM TƯỞNG

Vinh quang thay,
Thập giá Đức Kitô, uy hùng trải rộng mọi nẻo đường thế giới,
Tin Mừng ơn Cứu độ, rạng rỡ vang xa khắp bờ cõi dương gian!
Công trình nầy, nhờ Chúa Thánh Linh, ngọn lửa ấm tuôn tràn,
Hoa quả ấy, do các Tông đồ, hạt lúa tươi nát mục!

Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Tài liệu Phụng Vụ

YÊN TÂM! THẦY ĐÃ THẮNG!

Chúa Nhật hôm nay, chúng ta được Lời Chúa nhắn nhủ luôn biết phân định và cảnh giác trước mọi âm mưu và cám dỗ của ác thần. Cách riêng, trong cuối đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Kitô đã ân cần nói với chúng ta: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Vâng, chúng ta đang mang một danh xưng và phẩm giá tuyệt vời là Kitô hữu, chúng ta đừng bao giờ trở thành “người xa lạ với Đức Kitô” nhưng luôn là những “anh chị em ruột thịt với Đức Kitô” khi luôn trung thành thực thi thánh ý Chúa (Lời Chúa, Giới răn…).