Giáo phận Qui Nhơn, Lời Mẹ Hội Thánh, Tài liệu Huấn Giáo

CHỈ RA MỘT CHÂN TRỜI TƯƠI ĐẸP

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, trong Ngày Chúa nhật Truyền giáo này, mỗi người chúng ta hãy quảng đại dâng cúng tiền bạc cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh trên toàn thế giới. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành của Người xuống trên mỗi người và trên toàn thể Giáo phận Qui Nhơn thân yêu của chúng ta.