Giáo Hội hoàn vũ, Lời Mẹ Hội Thánh, Tài liệu Huấn Giáo, Tài liệu Phụng Vụ, Văn kiện ĐGH

“MÙA XUÂN TRUYỀN GIÁO”

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 10 : Trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta hãy cầu xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội.

Trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta hãy cầu xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội.

A Missionary “Spring” in the Church
In this extraordinary missionary month, let us pray that the breath of the Holy Spirit engender a new missionary “spring” in the Church.

Mùa Xuân Truyền Giáo Mới

Tháng 10, Tháng Mân Côi và là tháng truyền giáo ngoại thường mà Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô mời gọi Giáo Hội hoàn vũ, cầu nguyện và dấn thân cho việc truyền giáo, với ơn xin chủ lực: Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội.

Bởi lẽ năm nay kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum Illud được ban hành do Đức Thánh Cha Bênêđictô XV vào năm 1919, nói về sứ mạng Truyền Giáo, cho nên Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc mời gọi mỗi người đã được rửa tội ý thức hơn và cầu nguyện, canh tân để hướng mọi hoạt động về sứ mạng truyền giáo. Đây là tháng ngoại thường về truyền giáo, tạo nên một sự thúc đẩy cần thiết cho sứ mạng và căn tính truyền giáo của Giáo Hội. Với chủ đề của Sứ điệp Truyền giáo năm nay – “Được rửa tội và được sai đi – Người tín hữu Chúa Kitô tham gia sứ mạng loan báo Tin Mừng”, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức mình đã được Rửa Tội thì cũng được mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng, theo lệnh truyền của Chúa Giê-su:“Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo” (Mc 16,15). Đức Thánh Cha Phan-xi-cô từng nói: “Cha muốn mọi người ra đi! Cha muốn Giáo Hội ra ngoài đường phố! Cha muốn chúng ta tự bảo vệ chống lại những gì là thế gian, là định lập, là thoải mái, là giáo sĩ trị, là khép kín vào chính mình…”

Đáp lại lời mời gọi này, chúng ta vui mừng cộng tác vào sứ mạng cao quý đến từ Thiên Chúa, trao phó cho Giáo Hội này. “Mỗi người là một sứ mạng” (EG. 273). Đức Thánh Cha khẳng định như thế và mời mỗi người chúng ta gắn bó thân thiết với Chúa Ki-tô, để cùng Ngài loan báo Tin Mừng: “Hãy ra khỏi bản thân mình để loan báo Tin mừng, nhưng để làm điều này, các con phải ra khỏi chính mình để gặp gỡ Đức Giêsu. Có hai con đường để ra đi: một là hướng về gặp gỡ Đức Giêsu, hướng về tính siêu việt; đường kia là hướng về tha nhân để loan báo Đức Giêsu. Hai con đường này đi đôi với nhau. Nếu bạn chỉ thực hiện một trong hai thì chẳng ích lợi gì.” (Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô).

Mỗi người chúng ta có bổn phận truyền giáo: “Tất cả mọi Kitô hữu có bổn phận và có quyền hoạt động để cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền đạt tới toàn thể nhân loại trong mọi thời và mọi nơi”. (Giáo Luật, số 211).

Trong tháng này, chúng ta ý thức hơn về bổn phận truyền giáo: trước hết là bằng cầu nguyện, bởi cầu nguyện là linh hồn của hoạt động truyền giáo. Kế đó, chúng ta cũng can đảm nói về Chúa Ki-tô cho anh chị em mình, nhất là những ai chưa biết về Thiên Chúa, về Tin Mừng.

Cầu nguyện và phản tỉnh:

Tôi ý thức thế nào về hoạt động truyền giáo ? Tôi thấy lòng mình có khao khát giới thiệu Chúa cho anh chị em mình, nhất là với người chưa nhận biết Chúa không ?
Tôi đã từng tham gia các sinh hoạt, việc truyền giáo của Giáo Hội như thế nào?
Tháng 10 này, tôi sẽ cầu nguyện và làm gì để đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha ?
— � — � —

Nhóm Bạn Đường Linh Thao