Cảm nhận đức tin, Cảm nhận lẽ nhân sinh, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

“BA THẰNG” HAY “BA CƠN CÁM DỖ” CỦA THỜI ĐẠI

(Chút cảm nhận về cuộc chiến đấu của Mùa Chay theo Mt 4,1-11)

Nói chung, thế giới muôn màu,

Riêng ba “thằng đó” là giàu hơn ai !

Cả ba đều rộng đất đai,

Tài nguyên, khoáng sản, sông dài, núi cao…

Dân đông lại lắm anh hào,

Tinh thần, vật chất… mặt nào cũng hơn.

Ba thằng (đều) giả nghĩa giả nhơn,

Ngoài hô đạo đức trong toàn mưu ma.

“Thằng Mỹ” tiếm xưng “soái ca”,

Bởi chưng giàu mạnh vượt qua hai thằng.

“Thằng Nga” thêm chứng hung hăng,

Khí tài, quân đội, đằng đằng dương oai.

“Thằng Tàu” bổn tính xưa nay,

Làm ăn léo lận miễn xoay ra tiền.

Muốn no, muốn sướng, muốn điên,

Cứ theo “thằng Mỹ” là tiên trên đời.

“Thằng Mỹ” là “cái bánh hời”,

Thỏa cơn đói khát muôn đời phàm nhân.

Muốn mạnh mẽ, muốn quyền năng,

Sấp mình mà lạy cái “thằng Nga” kia.

Muốn bom nguyên tử nó chia,

Xe tăng, hỏa tiển, “đôi hia độc tài”.

Giàu sang cả thế gian nầy,

Cứ lạy “thằng Chệch” nó bày mưu cho.

Kim cương, vàng khối… khỏi lo,

Đô-la, bất-động-sản… tuôn vô ào ào !

“Thằng Mỹ”, “thằng Nga”, “thằng Tàu”,

“Ba cơn cám dỗ” mang “màu Sa-tan”.

“Bánh Mì”, “quyền lực”, “giàu sang”,

Tác oai, tác quái ngang tàng khắp nơi.

Cũng may thế giới còn “Lời”,

“Lời Phật”, “Lời Chúa”… muôn đời khắc tinh.

“Đã có lời chép” phân minh:

“Bánh cơm chẳng đủ”, muốn đẹp xinh “sống lời”.

Quyền năng dưới đất trên trời,

“Đã có lời chép”: Chúa Trời quyền năng !

Chớ cậy mình chớ kiêu căng,

“Thử thách Thiên Chúa” tiêu tan chính mình.

Giàu sang phú quý phồn vinh,

“Đã có lời chép”: thiệt tình chóng qua.

“Chớ bày thờ lạy quỷ ma”,

Một cơn gió thoảng sẽ qua… thôi mà !

“Thằng Tàu”, “thằng Mỹ”, “thằng Nga”,

Ai ơi hãy nhớ tránh xa “ba thằng”.

Ba cơn cám dỗ thường hằng:

“Giàu sang”, “Tham dục”, “Quyền năng”, chớ liều !

Sơn Ca Linh (Mùa Chay 2023)

Ghi chú: “Thằng Mỹ”, “Thằng Nga”, “Thằng Tàu”, “Thằng Chệch”: chỉ là những “danh xưng tượng trưng”