Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

CHỈ CẦN MỘT CHÚT TÌNH THÔI

(Chút cảm nhận về “mối tình” của cô Maria Mađalêna với Đấng Phục Sinh theo chuyện kể của Tin Mừng: …Đức Giêsu nói với Bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?….Đức Giêsu gọi bà: “Maria!”. Bà quay lại thưa: “Ráp-bu-ni”) (Ga 20,11-18)

Một chút tình, một chút thôi,

Nghìn năm vẫn đợi, xa trôi lại gần.

Chút nhớ thương, chút ân cần,

Chông gai vẫn lội nghìn trùng vẫn theo.

Yêu rồi chấp cả gieo neo,

Chấp hoang, chấp tội khổ nghèo chấp luôn.

Một giọt thôi vẫn còn tuôn,

Là còn duyên nợ dài muôn tháng ngày.

Nhắc nhau dù thoáng mây bay,

Dấu son làm chứng những ngày gần nhau.

Chút thơm một chút hương dầu,

Mồ hoang thôi lạnh núi sầu hoá vui.

Tiếng kêu một chút bùi ngùi,

Vẫn nghe sâu thẳm hương mùi người thương.

Thức qua một chút đêm trường,

Để mong thức dậy lên đường mà đi.

Xa xôi một chút phân kỳ,

Đủ cho tan nát nói gì tử vong.

Đóm lửa than, chút tình nồng,

Còn thương, còn gặp rực hồng Phục Sinh !

 

Sơn Ca Linh (PS 2020)