Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

TÌNH CỜ !

(Một chút cảm nhận mầu nhiệm “Thăm Viếng” và lời kinh Magnificat)

Tình cờ những bước lao lung,

Tin Vui Nhập Thể ung dung vào đời.

Gót chân Mẹ đẫm sương trời,

Tâm tư Mẹ thấm ngàn lời “Ước Giao” !

Tình cờ chỉ một câu chào,

nghìn năm nhắc mãi ngọt ngào “Ave”.

Đấng đầy ơn, Đấng trinh thai,

Đấng làm “Mẹ Chúa”, Đấng “Ngai Vua Trời”.

Tình cờ hai “thiếu phụ đời”,

Gặp nhau nhắc chuyện “ngàn đời Chúa thương”.

Thì ra đâu phải “chuyện thường”,

Bước chân “Mẹ Chúa” khai trương ân hồng !

Tình cờ vui bỗng trào dâng,

Ân thiêng cứu độ ngập lòng thai nhi.

Viếng thăm, yên ủi, độ trì,

Phúc thay lòng dạ trọn bề tin yêu.

Tình cờ “Giờ” đủ bao nhiêu,

“Eva” nay đã xoay chiều “Ave”.

Gót son Mẹ bước dặm dài,

Bóng hình Dân Chúa miệt mài nghìn năm !

Tình cờ một chuyến “viếng thăm”,

Ai ngờ khơi dậy “cung trầm tình ca” !

Hai ngàn năm mãi ngân nga,

Ma-gni-fi-cat vang xa ngàn trùng…

Sơn Ca Linh (31.5.2021)