Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

CHIẾC KHĂN THẮT LƯNG

(Thứ Năm Tuần Thánh – Cảm nhận sứ điệp “RỬA CHÂN” – Ga 13,1-15)

Ngài ơi chiếc khăn thắt lưng của Ngài

trong lần « rửa chân » hơn hai ngàn năm trước

nhắc con nhớ lại tình yêu nhân hậu của Ngài,

một tình yêu cúi mình

trước những mảnh đời bị đau khổ khinh khi:

 

để mang lại ơn giải thoát

cho người đàn bà phạm tội ngoại tình

đang sợ hãi đợi chờ

những viên đá kết án

của những kẻ tự cho mình là công chính, tuân giữ lề luật (Ga 8,1-11);

 

để trao ban dòng nước cứu độ

cho người phụ nữ samaria dân ngoại

nhọc nhằn bên bờ giếng

mà lòng vẫn khát khô (Ga 4,7-30);

 

để chữa lành cho những người đau ốm,

đui mù, què quặt,

bị cho là ô uế (Ga 5,1-18; 9,1-41);

 

để mang lại sự sống

cho những ai đã chết (Ga 4,46-54; 11,1-44) ;

 

Ngài ơi, chiêm ngắm việc Ngài rửa chân cho các môn đệ,

con thấy mình có lý để cho lòng trào dâng một niềm hy vọng

dẫu đời con đã lắm lần lầm lỗi bất trung,

vì Ngài « rửa chân » cho cả Giuđa kẻ nộp Ngài

cho cả Phêrô kẻ chối Ngài,

nên Ngài cũng « rửa chân » cho con với tất cả yêu thương.

 

Ngài ơi, vì đã được Ngài « rửa chân »

Xin cho con dám tiếp nối tình yêu tự hiến và tự hạ của Ngài

Để tiếp tục mang lấy khăn thắt lưng

Tiếp tục cúi mình rửa chân cho nhau

Để nhịp cầu tình yêu được kết nối

giữa Ngài

và bao kẻ chưa được biết : danh Ngài là tình yêu.

 

Maria Diệu Hiền