Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

HUYỀN THOẠI CHIM HOẠ MI ỨC ĐỎ

(Chút cảm nhận Ngày “THỨ SÁU TUầN THÁNH” – CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA)

Nhạt nắng, chiều buông nhạt nắng hồng,

Gió ngừng nghe, mây dõi mắt trông.

Đồi cao in bóng hình thập giá,

Vẳng tiếng ai, thổn thức trong lòng !

 

Có bầy chim xa chợt trở về,

Ríu rít giọng buồn chút tái tê,

Không lẽ biết thương người tử tội ?

Thì ra vũ trụ cũng não nề !

 

Bầy chim cùng chớp cánh  vây quanh,

Nhắm vòng gai tìm chỗ tranh giành,

Hè nhau tháo dỡ từng gai nhọn,

Một chút tình, chút nghĩa mỏng manh !

 

Nhưng hoạ mi, mỏ nhỏ, chân thon,

Vòng gai người sắc nhọn, no tròn.

Lớp chết, lớp bị thương chồng chất,

Thân chim hoà máu Chúa như son.

 

Chúa Cha từ trên cõi trời cao,

Dõi mắt xem Con chết thế nào.

Chợt thấy bầy hoạ mi chí nghĩa,

Vì Con mà dám đổ máu đào !

 

Nên từ dạo ấy đã ân ban,

Vết đỏ khắc ghi kỷ niệm vàng.

Nên từ đó “Hoạ mi ức đỏ”,

Loài chim “Ngày Thứ Sáu vinh quang” !

 

Sơn Ca Linh

Tuần Thánh 2019