Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

ĐÊM, VÀ NHỮNG BƯỚC CHÂN BUỒN !

(Chút cảm nhận Tin Mừng Thứ Ba Tuần Thánh : Ga 13,21-33.36-38)

Trang Tin Mừng “Thứ Ba Tuần Thánh”,

Tông Đồ Gioan kể câu chuyện sắp vào đêm :

“Nhóm Mười Hai” với Thầy, bữa cơm chiều ấm êm,

người tựa ngực, kẻ kề vai, chén thù chén tạc…

 

Đang giữa bữa bỗng mọi người ngơ ngác

“Giữa anh em đang có kẻ nộp Thầy” !

Không lẽ…Không lẽ….chính là đây ?

“Người nhận chính tấm bánh Thầy trao đó !”

 

Tiếng cười vẫn râm ran, giờ bỏ ngỏ…

Khi Giu-đa vừa lặng lẽ ra đi.

Hoàng hôn đen chợt ùa đến tức thì,

Theo bén gót nhạt nhoà sâu mất hút !

 

Thế giới muôn nơi, vẫn những đêm dài côi cút,

Những bữa cơm chiều của phản bội, chia xa.

Những bước liu xiu ngập bóng tối lạc loà,

Chồng bỏ vợ, mẹ lìa con, thầy trò chối bỏ…

 

Chuyện “Bữa cơm chiều” của ngày xưa còn đó,

Bước chân buồn Giu-đa lại trở về !

“Mái ấm Tiệc Ly”, câu chuyện tình duyên nợ !

Nhắc ai đừng chọn “bóng tối chia ly” !

 

Sơn ca Linh

Thứ Ba Tuần Thánh 2019