Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

CHO TÔI XIN CHÚT DẦU THƠM EM NHÉ !

(Cảm nhận Thứ Hai Tuần Thánh – Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a – Ga 12,1-8)

Cho tôi xin chút dầu thơm em nhé,

Để mang về mà cất giữ phòng thân,

Và để ai quanh lối xóm đang cần,

Tôi mang đến và chia cho chút xíu !

 

Bởi tôi biết dầu của em tuyệt diệu,

Dầu cam tùng chỉ có một không hai.

Tỏa hương thơm cho đến vạn dặm dài,

Mang hơi ấm nồng nàn muôn thế kỷ.

 

Dầu của em với cội nguồn tuyệt mỹ,

Chất liệu bằng tình mến chẳng phôi pha.

Với niềm tin vị chân chất đậm đà,

Mà hương sắc là cho đi phục vụ !

 

Em đã xức một lần trong quá khứ,

Nhưng “chân Thầy” mãi mãi vẫn còn đây.

Vẫn cần dầu thơm yêu mến đong đầy,

Vẫn cần hương vị ngọt ngào hy tế !

 

Dầu của em sẽ hong khô dòng lệ,

Và mang về niềm hy vọng tin yêu.

Sẽ tỏa hương trên những lối tiêu điều,

Và nở nhụy khai hoa mùa hoang tái…!

 

Mặc thế gian cứ cho là lãng phí,

Xức chân Thày đâu tính toán thiệt hơn !

Nhà Hội Thánh luôn cần tỏa hương thơm.

Nên tôi xin chút dầu thơm em nhé !

 

Sơn Ca Linh (Tuần Thánh 2017)