Cảm nhận đức tin, Gương chứng tá, Thơ - Nhạc

ĐÃ CÓ MỘT MÙA XUÂN NHƯ THẾ

(Ghi niệm ngày Thầy Giảng Anrê Phú Yên được phong Á Thánh : 5.3.2000)

Tưởng tên anh đã trôi vào dĩ vãng,

Hơn ba trăm năm dâu bể còn chi.[1]

Chẳng tượng đài, không mộ chí khắc ghi,

Ký ức xa xôi ẩn mình sau trang nhật ký.[2]

 

Cả đến tên anh : tên của vị Tông Đồ dung dị,

Gắn chặt với vùng đất mẹ Quê hương.

Anrê Phú Yên, một tấu khúc lên đường,

Lời vẫy gọi của bao mùa nhân chứng !

 

Nhớ về anh, thế hệ của một thời kiên vững,

Thời gieo hạt mầm, vở đất của cha ông.

Thời của thuyền nan, chân đất, gánh gồng,

Mang hạt Phúc Âm qua muôn vàn nguy khó.

 

Đây Nước Mặn[3] của một thời duyên nợ,

Bập bẹ đôi vần “chữ mẹ mới nằm nôi”.

Kìa Dinh Chiêm[4] nước mắt lẫn mồ hôi,

Còn ghi dấu đoạn đường xưa hy tế.

 

Chứng tá đời anh được ghi bằng huyết lệ,

“Đáp trả tình yêu là mạng sống hy sinh”[5].

“Trầm hương thơm”[6] đã vươn tận thiên đình,

Mẹ Việt Nam giờ đã có được “Chứng Nhân tiên khởi”.

 

Hơn ba thế kỷ những tháng chờ năm đợi,

Mùa thu qua rồi đông lại triền miên.

Xuân Canh Thìn[7], Mùa xuân của Á Thánh Anrê Phú Yên

Vâng, Giáo Hội Việt Nam, đã có một mùa xuân như thế.

 

Sơn Ca Linh

(5.3.2018)

[1] Tính từ ngày Thầy giảng Anrê Phú Yên tử đạo, 26.7.1644, cho đến ngày Ngài được phong Chân Phước, 5.3.2000 là đúng 356 năm.

[2] Tư liệu về Á Thánh Anrê Phú Yên được cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) ghi rõ trong các “bản tường trình” và tác phẩm của ngài (Hành trình và truyền giáo, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài…)

[3] Nước Mặn : “Cư sở chính thức” đầu tiên của các thừa sai Dòng Tên tại Đàng Trong. Tại nơi đây, các thừa sai chuyên chăm nghiên cứu để hình thành chữ Quốc Ngữ. Nước Mặn hôm nay thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, là một trong những “Trung Tâm hành hương” của giáo phận Qui Nhơn.

[4] Dinh Chiêm : Thủ phủ của Đàng Trong vào thế kỷ 17. Nơi đây cũng có một cư sở khác của Dòng Tên được thiết lập năm 1625. Thầy Giảng Anrê bị bắt và bị kết án tử hình tại vùng đất nầy.

[5] “Lấy tình yêu đáp trả tình yêu…Đem mạng sống báo đền mạng sống…” : Đó là những lời Á Thánh Anrê Phú Yên nói cùng những người đi theo ngài trên đường ra pháp trường.

[6] “Trầm hương” : Tên một loại gỗ được nhắc đến trong một bài thơ bằng tiếng Bồ được viết ngày 4.10.1644 của một tu sĩ Dòng Tên, Antonio de Torrès để tôn vinh cuộc tử đạo anh hùng của Thầy Giảng Anrê Phú Yên.

[7] Ngày phong Á Thánh cho thầy giảng Anrê Phú Yên : 5.3.2000 nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Canh Thìn.