Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

DƯỚI NHỮNG TÀN LÁ XANH

(Chút cảm nhận về mầu nhiệm Các Thánh Nam Nữ)

Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,

và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.

Người ấy như cây trồng bên dòng nước,

đâm rễ sâu vào mạch suối trong,

mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,

lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,

gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,

và không ngừng trổ sinh hoa trái… (Gr 17,7-8).

Tôi thích gọi tên Các Ngài,

Những “tàn lá ấy xanh hoài ngàn năm”.

Bên dòng suối mát sạch trong,

Bốn mùa rợp bóng nắng không hại gì.

Mỉm cười đợi cánh chim di,

Về đây ríu rít lo chi dặm dài.

Lữ hành nặng gánh tương lai,

Tìm về nghỉ mệt đường mai dãi dầu…

Lá xanh bóng mát trên đầu,

Ru ta ngủ giấc kinh cầu tình yêu.

Thiên đình mơ giấc yêu kiều,

Những cành thiên tuế bóng chiều dần xa.

Bốn mùa kết nụ đơm hoa,

Lá xanh trái ngọt hương xa quyện về.

Kiên trung hai chữ vẹn thề,

Niềm tin, cậy, mến trọn bề sắt son.

Chứng nhân hai chữ vuông tròn…

Áo mình nhuộm máu Chiên Con cũng liều.

Cuộc đời dệt thắm tình yêu,

Tuổi xuân của lễ toàn thiêu… mỉm cười.

Bây giờ đang sống trên trời,

Thiên thu cây vẫn bên đời thắm xanh.

Ta về thắp nén hương kinh,

Vọng lời Chư Thánh độ tình cháu con !

Sơn ca Linh (01/11/2023)