Thơ - Nhạc

LỜI RU CON CỦA BÀ MẸ BUÔN GÁNH BÁN BƯNG

Con ơi con ngủ cho ngon,

để mai dậy sớm mẹ còn ra đi.

Thương con đâu tiếc xuân thì,

thân cò lặn lội ngại gì nước non.

 

Con ơi ngủ giấc cho tròn,

để chân mẹ cứng mẹ còn bước đi.

Dãi dầu mưa nắng sá chi,

nuôi con bước mẹ ngại gì sâu, nông.

 

Con ơi ngủ trọn giấc nồng,

cho vai mẹ nhẹ cho lòng mẹ yên.

Cháo cơm mắm muối gạo tiền,

khỏi lo có mẹ muộn phiền mẹ đương.

 

Con ơi mơ giấc thiên đường,

mẹ trời xanh thắm con dường cánh chim.

Áng mây mẹ trắng êm đềm,

cho con bay vút qua thềm ước mơ…!

 

Sơn Ca Linh

(Những ngày thu 2018)