Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

NGỠ NGÀNG

(Chút cảm nhận huyền nhiệm “TRUYỀN TIN”- Lc 1,26-38)

Ngỡ ngàng một sáng mùa xuân,

Đường quê bước nhẹ thiên thần truyền tin.

Hiên nghèo thoáng dáng Nữ Trinh,

Lặng thầm trong cõi nguyện kinh nhiệm mầu.

 

Ngỡ ngàng chỉ mấy lời đầu:

“Mừng vui lên đấng dạt dào Thiên ân.

Đấng Tối Cao, Chúa Quyền năng,

Cùng người yên ngự vĩnh hằng từ đây”.

 

Ngỡ ngàng thêm chuyện thế nầy:

“Rồi đây người sẽ thụ thai nhiệm mầu,

Người sinh Con Đấng Tối Cao,

Nối dòng Đa-vít Ước Giao ngàn đời.”

 

Ngỡ ngàng Mẹ đã mở lời:

“Đồng trinh khấn nguyện làm sao được mà !”

“Thánh Linh rợp bóng trên Bà,

Quyền năng Thiên Chúa bao la diệu vời”

 

Ngỡ ngàng thay Chúa vào đời,

Là Đấng Cứu Độ là Lời toàn năng.

Đấng từ nơi cõi vĩnh hằng,

Nay thân cát bụi thấp hèn phàm nhân.

 

Ngỡ ngàng hai tiếng “XIN VÂNG”,

“Tôi đây tỳ nữ mang thân dại khờ.

Kính xin Thiên Chúa tôi thờ,

Thành toàn thánh ý đôi bờ Ước Giao”.

 

Ngỡ ngàng một cuộc đổi trao,

Chúa làm người để nâng cao phận người.

Phút “Truyền Tin” ấy diệu vời,

Ngỡ ngàng đến mãi muôn đời chưa nguôi.

 

Sơn Ca Linh (Truyền Tin 2020)

Luckily, there is a way to get comparable cartier reproduction gucci watches replica for the reduced value �C you can buy a reproduction watch. That is one of the many reason for the particular precisely why folks opt for Bvlgari Very first Replicate Designer top 10 replica watch sites inside Of india.