Thơ - Nhạc

TẠI CHÚA !

Tại Chúa là Hài Đồng,

Nên con thấy Chúa dễ thương.

Tại Chúa đi trên đường,

Nên con thấy Chúa dễ gặp.

Tại Chúa từng đã khóc,

Nên con thấy Chúa dễ cảm thông.

Tại Chúa sống độc thân,

Nên con tin Chúa dành cho tất cả.

Tại Chúa từng đói lả,

Nên con biết Chúa chọn kiếp sống nghèo.

Tại Chúa gọi chàng thu thuế đi theo,

Nên con chẳng còn gì mặc cảm.

Tại Chúa chữa phung cùi, quỷ ám,

Nên con tin Chúa là Thiên Chúa quyền năng.

Tại Chúa đãi cả 5.000 người ăn,

Nên con biết Chúa thương cả hồn lẫn xác.

Tại Chúa hay chén thù chén tạc,

Nên con mới hay Chúa nào đố kỵ, rẽ khinh.

Tại Chúa thường để trẻ em vây quanh,

Nên con hiểu Nước Trời dành cho ai bé nhỏ.

Tại Chúa rửa chân cho Tông Đồ như hàng tôi tớ,

Nên con biết rõ Chúa làm gương phục vụ yêu thương.

Tại Chúa ví mình như chàng rễ đón tân nương,

Nên con phải vội vàng lo tỉnh thức.

Tại Chúa từng tham dự tiệc cưới,

Nên con biết Chúa quý đôi bạn trẻ yêu nhau.

Tại Chúa bảo chèo ra chỗ nước sâu,

Nên con hiểu sứ mệnh loan Tin mừng cứu thế.

Tại Chúa bảo Cha không bỏ cánh chim, cành huệ,

Nên từ đây con tín thác vào tình Cha.

Tại Chúa luôn thứ tha,

Nên con quyết trở về ăn năn hoán cải.

Tại Chúa ghét bọn giả hình biệt phái,

Nên con tin Chúa là đường, sự thật, sự sống Thần linh.

Tại Chúa chấp nhận thập giá khổ hình,

Nên con xác tín Chúa là Tình Yêu vĩ đại.

Tại Chúa đã oai hùng sống lại,

Nên con tin Chúa chính là Thượng Đế chí tôn.

Tại Chúa đã dựng nên và cứu chuộc con,

Nên con xin từ đây yêu mến Chúa. Amen.

 

Sơn ca Linh