Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

ĐƯỜNG LUẬT MÙA CHAY

(Vẫn là chuyện “CỞI DÉP” : Xh 3,1-8)

Xuôi ngược dòng đời biết mấy thu,

Sỏi đá, bùn đen, thấm bụi mù…

Phận dép cũ, đế sờn, quai sạt,

Thân đời già, tóc bạc, lưng gù.

Xuân mới sao còn màu son cũ !

Đông qua hà cớ nước hồ thu !

“Bụi gai vẫn cháy” mùa hoang mạc,

“Cởi dép” thôi nào khách lãng du !

 

Sơn Ca Linh

Mùa Chay 2019