Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

THUYỀN AI CÓ CHÚA

Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,20)

Mến tặng các anh em mừng kỷ niệm chịu chức linh mục dịp tháng 5

Bên kia một thoáng xa bờ,

Mù sương biển rộng đêm mờ mờ hoang.

Chênh vênh một chiếc thuyền nan,

Trên nghe gió giật dưới vang sóng vồ…

Thì ra “cả bọn Tông Đồ”,

Nghe lời Thầy dạy “sang bờ bên kia” !

Mặc hoàng hôn, dẫu đêm khuya,

Bờ xa xa tắp vẫn lìa lìa đi !

Đã quen thuyền lưới ngại gì,

Tay chèo tay chống lo chi trở trời !

Qua đêm rồi cũng tới nơi,

Bên kia trời sáng thảnh thơi rượu nồng !

Nhưng kìa trời nổi cơn giông,

Mưa đâu trút hạt gió gồng thét tru…

Sấm ran, sét xé âm u,

Thuyền chao nghiêng giữa mịt mù đêm đen…

Hồn ma bóng quế kia chăng ?

Ai đi giữa biển sóng giăng chập chùng ?

Dạn dày mấy độ gian truân,

Dẫu dân chài vẫn một lần khiếp kinh !

Giọng người bạt sóng uy linh:

“Thầy đây, đừng sợ” vững tin lên nào !

Bây giờ sóng hết xôn xao,

Gió đi theo gió mưa rào dần tan…

Thầy chưa lên kịp thuyền nan,

Bờ kia bến đỗ đã gần ngay bên.

Qua rồi một chuyến chênh vênh,

Thuyền đời nghiêng ngã lênh đênh giữa trời !

Qua rồi mấy độ “ra khơi”,

Nước sâu mặc nước, thuyền trôi mặc thuyền !

Xa xôi mấy độ còn duyên,

“Thầy đây đừng sợ” lời nguyền thiên thu.

Đường tương lai dẫu mịt mờ,

Theo Thầy theo mãi tận “bờ bên kia” !

Mặc cuồng phong, dẫu chông gai…

Thuyền ai có Chúa, đời xây mộng vàng !

Sơn Ca Linh (30.4.2022)